Annonsering

Senast ändrad: 20 maj 2021

På SLU annonserar vi till främst digitalt. Vi använder oss i första hand av följande kanaler för annonsering: Facebook, Instagram, Audiens network samt Google Ads och Youtube. För att läsa mer om de olika formerna av annonsering gå in under respektive rubrik nedan.

Digital annonsering

Att annonsera digitalt betyder att du kan välja precis var, hur länge och för vilka du vill synas. Det är dessutom lätt att följa upp och analysera löpande vilket gör att annonser som inte fungerar alls kan stoppas eller ändras i realtid. Det handlar alltså om marknadsföringskampanjer på nätet med användardata som grund.

Kanaler

SLU och Google Ads, ett annonseringsverktyg där man bland annat annonserar i Google:s träfflista samt på Youtube. 

Annonsering i sociala medier. Utöver Google Ads och på Youtube annonserar vi i olika sociala medier genom Facebook Ads-manager.