Kommunikationsavdelningen

Senast ändrad: 16 januari 2024

Kommunikationsavdelningen ansvarar för SLU:s gemensamma, övergripande kommunikationsaktiviteter.

Vi arbetar för att stärka SLU:s varumärke och konkurrenskraft. Det gör vi genom att öka kännedomen om SLU, underlätta för SLU:s medarbetare att kommunicera samt stärka den interna känslan för SLU.

Vi prioriterar, genomför och utvecklar universitetsövergripande kommunikationsinsatser samt utvecklar gemensamma kommunikationskanaler, plattformar och verktyg.

Kommunikationsavdelningen arbetar på uppdrag av SLU:s ledning (rektorer, universitetsdirektör och dekaner).

Läs mer på Kommunikation & marknadsföring, under Stöd & service, som riktar sig till alla anställda. Mer fördjupning hittar du på För dig som är kommunikatör

Välkommen att kontakta oss

De flesta av avdelningens anställda finns i Uppsala men vi har också kommunikatörer i Alnarp, Skara och Umeå.

Kommunikationsavdelningen består av tre enheter:

Intern kommunikation och ledningsstöd

Ulla Ahlgren

Anna Bleckert

Li Gessbo

Mårten Granert-Gärdfeldt

Charlotta Lantz

Anette Neldestam Larsson

Vanja Sandgren

Linda Vidarv, enhetschef

Om du inte vet vem du ska kontakta på enheten kan du mejla till internkommunikation@slu.se, så ser vi till att ditt ärende hamnar hos rätt person.

Akademikonferens

I kommunikationsavdelningen ingår också Akademikonferens, konferenschef är Lena Vernersson. Här kan du läsa mer om Akademikonferens.

Kommunikatörsnätverket

Kommunikatörsnätverket på SLU syftar till att stärka SLU:s varumärke genom att utveckla vår professionella kunskap. Läs mer om vad nätverket erbjuder och vem det är tänkt för på Kommunikatörsnätverket på SLU.  

Funktionsbrevlådor för kommunikationsfrågor

Varumärke: varumarke@slu.se -

Bild: bild@slu.se 

Webb: webbredaktionen@slu.se 

Språk: sprakkoordinator@slu.se 

Studentrekrytering: study@slu.se 

Presskontakter: press@slu.se 

Miljöanalys: fomaredaktion@slu.se 

Internkommunikation: internkommunikation@slu.se