Kommunikatörsnätverket på SLU

Senast ändrad: 03 april 2024

Kommunikatörsnätverket på SLU syftar till att stärka SLU:s varumärke genom att utveckla vår professionella kunskap. Samarbete gör oss effektivare och bilden av SLU blir mer enhetlig.

Inom SLU finns många som har ett stort fokus på kommunikation och information i arbetet. Dessa är inte bara anställda på kommunikationsavdelningen utan finns spridda inom hela organisationen. Målet med nätverket är att erbjuda professionell vidareutveckling och utbyta erfarenheter.

Nätverket erbjuder detta
  • Flera träffar om året där aktuella frågor tas upp, ofta seminarium med externa föreläsare. Tidigare föredrag har bland annat handlat om varumärken, mediegenomslag och anseende, juridik och sociala medier, målgrupper och genus, vetenskapsradion.
  • Direktinfo via e-post, ibland förhandsinformation, om nyheter och utveckling inom kommunikationsområdet vid SLU.
  • En arena där vi kan mötas och hjälpas åt att finna lösningar samt gemensamt bidra till bättre kommunikation och ett starkt varumärke.

Utgångspunkten för deltagande är att du har kommunikatörskompetens, har kommunikation som en stor del av ditt uppdrag, har ett bredare kommunikationsansvar, har en stödjande roll samt arbetar med kommunikation löpande.

Träffarna annonseras via inbjudan per e-post till de som är medlemmar.

Fakta:

Det är SLU:s kommunikationschef som är ansvarig för nätverket. Vill du bli medlem eller har praktiska frågor kan du kontakta Anette Neldestam Larsson.


Kontaktinformation

Anette Neldestam Larsson, kommunikatör
Kommunikationsavdelningen, SLU Alnarp
anette.neldestam@slu.se, 040-41 50 04, 0708-47 07 37