Mediekontakter och pressutskick

Senast ändrad: 27 juni 2024

Media är en effektiv kanal för att nå ut. Samtidigt kan det i dagens mediebrus vara svårt att nå ut med en nyhet. Här hittar du vägledning som hjälper dig i kontakten med media.

Börja med en nyhetsvärdering

Vägledande vid all publicering av externt material är om nyheten kan förväntas vara intressant för externa målgrupper och kan leda till publicitet. Nyheten ska alltså presenteras i ett sammanhang som lockar journalister att sprida den vidare. Börja med att fundera på följande frågor:

 • Vad är det nya i din nyhet? Sammanfatta nyhetens innehåll i ett par meningar, och sätt gärna ämnet i ett sammanhang. 
 • Varför är ämnet intressant? Vad är samhällsnyttan? Hur berör det här människors vardag? Finns det någonting i ämnet som är sensationellt eller oväntat?
 • När är ämnet aktuellt? Finns det några kritiska tidpunkter att förhålla sig till? Har media just skrivit om ämnet? Kan det kopplas till en aktuell händelse eller till en särskild tid på året?
 • Hur kan nyheten förklaras på ett enkelt sätt? Tänk igenom hur du når en bred publik utan förkunskaper.
 • Vem rör detta? Vilka målgrupper kan det här vara intressant för, i Sverige och/eller internationellt? 

Mediekontakter och pressmeddelanden

Tillfällen då det kan vara aktuellt att kontakta media:

 • När en forskare/forskargrupp fått ett genombrott inom sin forskning, eller gör en oväntad upptäckt.
 • Inför publicering av vetenskapliga artiklar eller rapporter.
 • Inför en konferens eller ett möte som bedöms väcka ett större allmänt intresse.
 • Inför en disputation, se särskilda instruktioner.
 • Vid något mycket prestigefullt uppmärksammande eller ett ovanligt stort bidrag/donation.

Kontakta en journalist

Att kontakta en journalist mejlledes med ett exklusivt förhandstips om en nyhet kan vara ett effektivt sätt att nå medialt genomslag. Beskriv kortfattat nyheten och varför ämnet är intressant och aktuellt, och lämna kontaktuppgifter till den eller de personer som kan berätta mer. Skriv en tydlig deadline för när du behöver återkoppling från journalisten om de önskar gå vidare och skriva/göra inslag om nyheten.

Pressmeddelande via MyNewsdesk

Pressmeddelanden från SLU skickas ut via MyNewsdesk (MNd) som distribuerar utskicket till olika redaktioner, journalister och frilansar, beroende på de distrubutionslistor som väljs. Pressmeddelandet läggs också upp i SLU:s pressrum på MNd. Behörighet att använda MNd har främst kommunikationsavdelningens pressavdelning. Vid utskick via MNd kan även egna distributionslistor användas.

Pressmeddelandet läggs även ut som nyhet på externwebben, och ofta även i institutioners och plattformars nyhetsflöden. Det publiceras också på webbplatsen Expertsvar.se, som drivs av Vetenskapsrådet.

Tips för dig som skriver pressmeddelanden

För att passa för ett pressmeddelande behöver din nyhet ha ett tydligt nyhetsvärde. Nyhetsvärde är något som är nytt, ovanligt, berör många människor eller ger en ny vinkel på en aktuell debatt. Börja därför med att fundera över din nyhet: för vilka journalister är det här nyheten intressant? Vilka medier kan vara intresserade av den här nyheten?

Flödet av pressmeddelanden är idag enormt. För att nå igenom bruset vid redaktionerna behöver vi skriva intresseväckande och nyhetsmässigt. Här är konkreta tips. 

Text

 • Välj en spännande rubrik som fångar nyheten. Rubriken blir ämnesraden för de som mottar pressmeddelandet via mejl.
 • Sammanfatta hela nyheten i ingressen (cirka två till fyra meningar.)
 • Skriv hellre kort än långt. Cirka 1 A4 är ett riktmärke.
 • Texten bör besvara frågorna vad, vem, hur, när och varför
 • Språket ska efterlikna en tidningsartikel med en neutral och saklig tonalitet. 
 • Texten bör följa SLU:s språkpolicy
 • Ha alltid med citat (så kallade talminus) av forskaren/talespersonen. 
 • Länk eller bilaga till studie eller rapport behöver finnas med.
 • Kontaktuppgifter till forskare/talesperson behöver finnas med.
 • När pressmeddelandet går ut behöver forskaren/talespersonen vara tillgänglig.

Bild

 • Bilder ska vara av bra kvalitet.
 • Bild på den eller de som uttalar sig.
 • Miljöbilder som representerar innehållet i pressmeddelandet, till exempel labb eller försöksanläggning.
 • Försäkra dig om bildrättigheterna (dvs. att bilderna är fri att disponera för media).
 • Ange alltid fotografens namn.

Rutin för dig som vill ha din nyhet bedömd för eventuellt pressmeddelande

Tänk på att höra av dig i god tid. Räkna med att det normalt behövs två till tre veckor från den första kontakten tills en artikel kan vara färdig.

 1. Skriv ihop ditt utkast på pressmeddelande enligt tipsen ovan.
 2. Mejla din förfrågan med ditt utkast bifogat till press@slu.se.
 3. Mejlkorgen bevakas kontorstid och vi försöker svara så snabbt som möjligt.
 4. I normalfallet återkommer vi inom ett par dagar. De flesta texter behöver bearbetning och därför kan svar dröja något.

Internationell publicering

I de fall nyheten är intressant för internationella medier kan texten översättas och läggas ut på den europeiska nyhetswebben AlphaGalileo. Om det rör en kommande vetenskaplig artikel är det viktigt att höra av sig i god tid, så att nyheten kan förberedas och släppas i direkt anslutning till publiceringen. Engelska pressmeddelanden läggs även som nyheter på www.slu.se.

Webbnyhet

Externa nyheter på SLU:s webbplats kan vara ett bra sätt att nå externa målgrupper.  

 • När en forskare/forskargrupp fått ett stort anslag eller donation.
 • När en forskare/forskargrupp fått belöning/utmärkelse/pris.
 • När en SLU-forskare medverkat i en artikel som mynnat ut i ett uppmärksammat pressmeddelande från ett annat svenskt universitet.

Vissa nyheter som läggs ut på institutioners startsidor kan ha ett nyhetsvärde som motiverar publicering på SLU:s startsida. Sådan publicering görs i samråd med SLU:s presskontakter (press@slu.se).

Tips för dig som skriver nyheter

Fundera på: För vem är nyheten intressant? Varför är det viktigt för externa målgrupper?

 • Nyheter på externwebbens startsida ska vara intressanta för externa läsare. 
 • Berätta hela nyheten i ingressen (om möjligt).
 • Välj en intresseväckande rubrik som fångar nyheten.
 • Språket ska vara populärvetenskapligt.
 • Din text ska följa SLU:s språkpolicy
 • Texten ska efterlikna en tidningsartikel med en neutral och saklig tonalitet.
 • Förklara sammanhanget i din nyhet.
 • Undvik facktermer som inte förklaras.

Rutin för eventuell publicering på externwebbens startsida

 1. Skriv din nyhetsartikel.
 2. Publicera nyheten på egen plattform.
 3. Mejla din förfrågan med länk till nyheten till press@slu.se
 4. Mejlkorgen bevakas kontorstid och vi har ambitionen att svara så snabbt som möjligt, helst samma dag.

Presskontakter vid SLU

Vid frågor om extern nyhetsvärdering, pressmeddelanden och andra mediefrågor kontakta kommunikationsavdelningens pressavdelning eller ortskommunikatörer. Vissa institutioner och enheter har egna kommunikatörer som kan hjälpa till.

Ska du disputera?

Så här kan du kommunicera din avhandling.