Beslutsstöd

Senast ändrad: 19 maj 2022

Beslutsstödsrollen är ett stöd till prefekten/motsvarande i frågor som rör planering och uppföljning av verksamheten. På denna sida beskrivs rollens arbetsuppgifter och kompetenskrav. Rollen är direkt kopplad till att behörighet budgetera i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Det finns även särskilda utbildningar och nätverksträffar riktade till beslutsstöd.

Rollen Beslutsstöd är en av fyra administrativa roller som hör till ämnesområdet ekonomi.

Rollbeskrivning

Beslutsstödsroll

Beslutsstödsrollen är ett stöd till prefekten i frågor som rör planering och uppföljning av verksamheten på institutionen/motsvarande. Rollen är en analytisk roll som inte enbart syftar till att ta fram underlag utan att även vara ett analytiskt stöd till prefekten. Rollen kräver samarbete med andra rollinnehavare som stödjer och tar fram underlag till Beslutsstödsrollen.

Arbetsuppgifter

 • Uppföljning av institutionen/motsvarande (t.ex. ekonomisk uppföljning, antalet studenter gentemot anslagsfördelning)
 • Stöd vid verksamhetsplanering
 • Ta fram förslag på anslagsfördelning
 • Planera och sammanställa budgetarbetet på institutionsnivå/motsvarande
 • Analysera och kommentera budget
 • Beräkna och ta fram förslag på institutionspåslag
 • Stöd vid personalplanering (inför budgetarbete, rekrytering, bedömning av anställningsform)
 • Stöd vad gäller psykosociala arbetsmiljöfrågor
 • Stöd vid identifiering av kompetensutvecklingsbehov
 • Ta fram ekonomiska prognoser
 • Ta fram personalprognoser
 • Ta fram studentprognoser
 • Stöd till institutionen vad gäller beredning av ärenden och ärendeflöden
 • Stöd till institutionen i avtalsfrågor
 • Kommunicera med den centrala processen/funktionen i avtalsfrågor. Kontakt ska alltid tas vad gäller internationella avtal, sekretessfrågor, immaterialrätt/IPR och vid tveksamhet kring skadeståndsvillkor

Kompetenskrav

 • Högskoleutbildning eller likvärdig kompetens
 • Kunskaper i engelska
 • Ska ha förståelse för redovisning och ekonomiska samband
 • Ska ha kännedom om SLU:s personalpolicy och om anställningar inom SLU
 • Ska kunna utföra analyser kring ekonomi-, personal- och utbildningsdata
 • Ska kunna presentera och dokumentera såväl ekonomisk som annan beslutsstödjande information
 • Kunskaper i SLU:s interna styrning och kontroll Kunskaper i SLU:s redovisningsmodell och kalkyleringsmodell
 • Kunskaper i ledningsinformationssystemet
 • Kunskaper i budgetverktyget

Rollen ger behörighet att budgetera i UBW

Rollen är direkt kopplad till behörighet att utföra budgetering i ekonomisystemet UBW. Det räcker alltså att bli tilldelad rollen för att också få den utökade behörigheten.

 

Utbildning

Följande utbildningar finns för beslutsstöd:

Klicka på respektive länk för mer information.

 

Nätverksträffar

Ekonomiavdelningen och planeringsavdelningen anordnar nätverksträffar för övergripande ekonomer och beslutsstöd. Separat inbjudan och agenda skickas ut till alla rollinnehavare inför varje nätverksträff.