SLU:s företagsuppgifter

Senast ändrad: 15 januari 2019

Här hittar du SLU:s fakturaadress och andra adresser, samt uppgifter som kan behövas vid fakturering.

Adress:

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Registrator
Box 7070
750 07 Uppsala

Besöksadress i Uppsala: 

Ulls hus, Almas allé 8, Uppsala
Besöksadresser till SLU:s övriga orter hittar du här.  

Faktureringsadress:

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala 

SLU kan ta emot fakturor elektroniskt som PEPPOL- eller svefakturor, via e-post eller brev.

Den 1 april 2019 blir lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Läs mer om detta på sidan Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor.

Klicka på den expanderbara menyn för mer information om hur man skickar fakturor till SLU. 

Skicka fakturor TILL SLU

SLU vill ha e-faktura

SLU vill bli fakturerad med e-faktura via Peppolnätverket. SLU:s Peppol-ID är 0007:2021002817.

Läs mer om hur man skickar e-faktura till SLU nedan.

 

Fakturaadress

Följande adress ska anges på fakturan:

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala

Det är viktigt att enbart fakturaadressen står i adressfältet, fakturareferensen ska anges i ett särskilt fält (se avsnittet om fakturareferens).

Om namnet på beställaren trots detta anges i fakturaadressen får namnet aldrig stå först i fakturaadressen! Då kan fakturan betraktas vara utställd till beställaren och inte till SLU och beställaren riskerar att bli personligt betalningsansvarig.

 

Fakturareferens

  • Om det finns ett ordernummer (om beställningen har utförts i SLU:s beställnings- och fakturahanteringssystem Proceedo) ska denna anges i särskilt fält för ordernummer på fakturan. Om fältet saknas ska ordernumret istället anges i fältet för kundens (SLU:s) referens.

  • Beställarens köparreferens ska anges på fakturan i avsett fält för kundens (SLU:s) referens. SLU:s referenskoder består av tre siffror+tre bokstäver, t.ex. 123ABC. Om fältet är upptaget av SLU:s ordernummer (se ovan) ska köparreferensen anges i annat referensfält i fakturan.

  • Enbart koderna ska anges i referens-/ordernummerfälten på fakturan och ingen annan text. Det får alltså bara stå t.ex. "123ABC" och inte "Ref: 123ABC".

  

Skicka e-faktura till SLU 

SLU vill ha e-faktura* via Peppolnätverket. SLU:s Peppol-ID är 0007:2021002817.

Leverantörer som inte kan skicka via Peppol har möjlighet att använda andra kanaler för att skicka skicka e-faktura till SLU. Leverantörer utan eget affärssystem kan använda Visma Proceedos leverantörsportal för att skicka e-faktura. Se dokumentet Skicka e-faktura till Sveriges lantbruksuniversitet för mer information.

* E-fakturaformat PEPPOL BIS Billing 3.0, PEPPOL BIS 5 A ver 2 eller Svefaktura 1.0.

 

Kontakta ekonomisystem@slu.se vid eventuella frågor. 

 

Fakturor i andra format

Från och med 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, vilket innebär att leverantörer fr.o.m. detta datum ska fakturera SLU:s inköp med e-faktura.

Fram till dess kan leverantörer skicka fakturor till oss via e-post i pdf- eller tiff-format samt pappersfakturor via brev. Fakturor via e-post är att föredra framför pappersfakturor.

Via e-post i formatet pdf- eller tiff

Fakturor via e-post ska skickas till slufaktura@slu.se.

En kvittens skickas till avsändarens e-postadress när fakturan kommit till mejlinkorgen.

Krav på innehåll och hantering av information i mejlet:
  • Fakturan ska bifogas mejlet och måste vara i formatet pdf eller tiff.

  • En faktura = en bifogad fil.

  • Ev. bilagor till fakturan måste ingå i samma fil som fakturan. Varje dokument i mejlet tolkas som 1 st faktura.

  • Ev. information i själva mejlet kommer inte att läsas. Processen är helt automatiserad och ingen person bevakar inkommande mejl. Fakturafrågor och supportärenden ställs till proceedosupport@slu.se.

  

Pappersfakturor via brev

Pappersfakturor ska skickas till fakturaadressen (se ovan).

Fakturorna vidarebefordras därefter till en extern skanningscentral som skannar fakturorna. De skickas sedan digitalt till SLU.

 

Organisationsnummer:

202100-2817

Momsregistreringsnummer/VAT-nummer (value added tax):

SE202100281701 

Participant Identification Code (PIC) för EU-ansökningar:

999887350

Vid frågor kontakta grantsoffice@slu.se  

Registreringsbevis och F-skattebevis:

Se Registerutdraget 

Bankgiro:

Huvudkonto, bg:                5050-7920
Mer information, bl.a. om IBAN- och Bic/Swift-koder för betalningar från utlandet, se ekonomihandboken kap. 7.1.1

SNI-nummer:

finns i Registerutdraget

Relaterade sidor:
Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se