SLU:s företagsuppgifter

Senast ändrad: 17 augusti 2018

Här hittar du SLU:s fakturaadress och andra adresser, samt uppgifter som kan behövas vid fakturering.

Adress:

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Registrator
Box 7070
750 07 Uppsala

Besöksadress i Uppsala: 

Ulls hus, Almas allé 8, Uppsala
Besöksadresser till SLU:s övriga orter hittar du här.  

Faktureringsadress:

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala 

SLU kan ta emot fakturor elektroniskt som svefakturor, via e-post eller brev. Klicka på den expanderbara menyn för information om aktuell e-postadress m.m: 

Skicka fakturor TILL SLU

Fakturaadress

SLU:s fakturaadress är:

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala

 

Denna ska alltid anges på fakturan.

Det är viktigt att enbart fakturaadressen står i adressfältet, fakturareferensen ska anges i ett särskilt fält (se avsnittet om fakturareferens).

Om namnet på beställaren trots detta anges i fakturaadressen får namnet aldrig stå först i fakturaadressen! Då kan fakturan betraktas vara utställd till beställaren och inte till SLU och beställaren riskerar att bli personligt betalningsansvarig.

 

Fakturareferens

 • Om det finns ett ordernummer (om beställningen har utförts i SLU:s beställnings- och fakturahanteringssystem Proceedo) ska denna anges som referens.

 • Om ordernummer saknas ska beställarens fakturareferens anges på fakturan som "Er referens" (SLU:s referens). SLU:s referenskoder består av tre siffror+tre bokstäver, t.ex. 123ABC.

 • Bara koden ska anges på fakturan och inget annat. Det får alltså bara stå t.ex. "123ABC" och inte "Ref: 123ABC".

 • Leverantören måste ange referensen i ett särskilt fält i sitt fakturasystem. Det finns alltid ett fält i fakturasystemen som är avsedd för kundens referens och det är viktigt att referensen anges där. På så sätt hamnar den på rätt plats i fakturan och vårt fakturasystem (Proceedo) hittar referensen automatiskt.

 

Typer av fakturor som SLU kan ta emot

SLU kan ta emot fakturor på tre sätt, som ska prioriteras såhär:

 1. elektroniskt i formatet Svefaktura BIS 5A 2.0 (PEPPOL) eller Svefaktura 1.0
 2. via e-post i formatet pdf eller tiff
 3. pappersfakturor via brev

 

Anledningen till denna prioritetsordning är att svefakturor är helt elektroniska och inte behöver verifieras. Detta innebär att svefakturor är den billigaste, snabbare och säkraste metoden.

Fakturor via mail är dock ett bättre alternativ än fakturor via papper.

 

Elektroniskt som Svefaktura BIS 5A 2.0 (PEPPOL) eller Svefaktura 1.0

Leverantörer kan skicka elektroniska fakturor till SLU på fyra olika sätt. Se dokumentet Skicka e-faktura till Sveriges lantbruksuniversitet för mer information.

Kontakta ekonomisystem@slu.se vid eventuella frågor. 

 

Via e-post i formatet pdf eller tiff

Fakturorna ska e-postas till slufaktura@slu.se.

En kvittens skickas till avsändarens e-postadress när fakturan kommit till mejlinkorgen.

Krav på innehåll och hantering av information i mejlet:
 • Fakturan ska bifogas mejlet och måste vara i formatet pdf eller tiff.

 • En faktura = en bifogad fil.

 • Ev. bilagor till fakturan måste ingå i samma fil som fakturan. Varje dokument i mejlet tolkas som 1 st faktura.

 • Ev. information i själva mejlet kommer inte att läsas. Processen är helt automatiserad och ingen person bevakar inkommande mejl. Fakturafrågor och supportärenden ställs till proceedosupport@slu.se.

 

Utbetalningsblanketter via Proceedo

Dessa blanketter får endast användas internt inom SLU!

Samtliga "utbetalningsblanketter via Proceedo" (se Blanketter) inklusive bilagor kan också mejlas till slufaktura@slu.se. Tänk på att blanketten och ev. bilagor måste skickas tillsammans som en fil.

 

Pappersfakturor via brev

Pappersfakturor ska skickas till fakturaadressen (se ovan).

Fakturorna vidarebefordras därefter till en extern skanningscentral som skannar fakturorna. De skickas sedan digitalt till SLU.

 

Organisationsnummer:

202100-2817

Momsregistreringsnummer/VAT-nummer (value added tax):

SE202100281701 

Participant Identification Code (PIC) för EU-ansökningar:

999887350

Vid frågor kontakta grantsoffice@slu.se  

Registreringsbevis och F-skattebevis:

Se Registerutdraget 

Bankgiro:

Huvudkonto, bg:                5050-7920
Mer information, bl.a. om IBAN- och Bic/Swift-koder för betalningar från utlandet, se ekonomihandboken kap. 7.1.1

SNI-nummer:

finns i Registerutdraget

Relaterade sidor:
Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se