Lagar och andra författningar

Senast ändrad: 11 januari 2024

Verksamheten vid SLU styrs av lagar, förordningar och andra författningar. Här hittar du ett urval av dem.


Kontaktinformation

SLU:s jurister nås via e-postadressen juridik@slu.se.

För frågor om personuppgifter, dataskydd (GDPR) och relaterade frågor, kontakta dataskydd@slu.se.

Personuppgiftsincidenter ska rapporteras i IA-systemet.