Reseräkning och utlägg

Senast ändrad: 29 november 2023

Reseräkningar och utlägg hanteras i Primula. Nedan kan du läsa ingående information om reseersättningar/traktamenten och avtal vid SLU. Du hittar även en instruktion hur du skriver en reseräkning.

Information om reseersättningar/traktamenten och avtal vid SLU

Du skriver din reseräkning i Primula självservice. Du bör läsa stöd till resenär och stöd till attestant som ligger som hjälplänkar till höger på rapportsidan.

Avtalet om ersättning vid tjänsteresa

Endagsförrättning

  • Reglerna för endagsförrättning gäller om du har varit borta minst 9 timmar.
  • Ersätts som endagstraktamente enligt SKV:s belopp för endagstraktamenten.
  • Ersättningen för endagsförrättning gäller även för utrikes resor.

Restid

Ersättning för restid hanteras skiljt från reseräkningen, och ligger under fliken Ersättningar/kompled. Du behöver själv ange hur många timmars restid du har rätt att bli kompenserad för och skriva in antalet timmar. Systemet beräknar sedan om det till kronor, eller om du har gjort en överenskommelse med din chef, komptid.

  • Du som har förtroendearbetstid eller årsarbetstid kan inte ta ut ersättning för restid.
  • För dig som har fast arbetstid (inte flex) är all restid utanför arbetstid ersättningsgrundande upp till 8 timmar per dygn.
  • För dig med flex är restid före klockan 06.00 och efter klockan 19.00, på lördag, söndag samt helgdag restidsgrundande, upp till 8 timmar per dygn.

Restid kompenseras i första hand i kronor, heltidsmånadslön/320. Du och din chef kan komma överens om att istället ta ut kompensation i ledig tid enligt 1 restimme = 30 minuter ledig tid. Du anger alltid hur många timmar som är ersättningsgrundande, så beräknar systemet ersättningen.

Reseräkningen ska vara attesterad inom ett år

Rätten till ersättning upphör om inte reseräkning har lämnats in senast ett år efter resans slut enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, 10 kap. 11 § Reseräkningar m.m.

Det går inte att registrera resor/kvitton i Primula som är daterade äldre än ett år. Ärendet måste registreras, granskas och attesteras senast inom ett år. Det gäller även privata utlägg som inte är kopplade till någon resa.

Avtal:

Ersättningar / traktamenten:

Instruktion för reseräkningar


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU