Enkäter

Senast ändrad: 26 januari 2017 - slu.se

I visa fall behövs enkäter för att fånga uppfattningar om olika verksamheter.

Doktorandenkäter

Doktorander är ofta både studenter och anställda. Uppföljningar av hur de uppfattar sin situation behöver beakta båda dessa perspektiv. Följaktligen innehåller forskarutbildningens motsvarighet till grundutbildningens studiesociala enkäter frågor om både deras studie- och arbetssituation. 

Studiesociala enkäter >>

Medarbetarundersökning >>

Sidansvarig: plan-webb@slu.se