Övergripande ekonom

Senast ändrad: 19 maj 2022

Övergripande ekonomirollen är det huvudsakliga stödet till institutionen/motsvarande i frågor som rör ekonomiadministration. På denna sida beskrivs rollens arbetsuppgifter och kompetenskrav. Här hittar du även ett Välkomstpaket för nya övergripande ekonomer. Rollen är direkt kopplad till registreringsbehörighet i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Det finns även särskilda utbildningar och nätverksträffar riktade till övergripande ekonomer.

Rollen Övergripande ekonom är en av fyra administrativa roller som hör till ämnesområdet ekonomi.

Rollbeskrivning

Övergripande ekonomiroll

Övergripande ekonomirollen kräver ekonomikunskaper i form av en ekonomirelaterad högskoleutbildning eller likvärdig kompetens. Rollen är det huvudsakliga stödet till institutionen/motsvarande i frågor som rör ekonomiadministration. Rollen samordnar och kvalitetssäkrar ekonomiarbetet vid institutionen/motsvarande. Rollen stödjer även Beslutsstödsrollen med sin ekonomikompetens och genom att ta fram nödvändigt underlag.

Arbetsuppgifter

 • Kommunicera med den centrala processen/funktionen kring ekonomifrågor
 • Rapportera fel och förbättringsförslag till den centrala processen/funktionen
 • Informera den centrala processen/funktionen om förfallna kundfordringar som inte ska gå till inkasso
 • Stöd vid ekonomisk uppföljning (t.ex. ta fram relevanta rapporter)
 • Ta ut rapporter vid förfrågan (kan även utföras av Ekonomiregistreringsrollen)
 • Samordna institutionens/motsvarande bokslutsarbete enligt ekonomienhetens anvisningar
 • Upprätta bokslutsspecifikationer vid årsbokslut (kan även utföras av Ekonomiregistreringsrollen)
 • Kvalitetssäkra bokslut
 • Analysera och kommentera bokslut
 • Säkerställa rutiner för övrigt ekonomiarbete
 • Följa upp av HST/HPR-ersättningar
 • Ta fram objektsplan (kostnadsställe, projekt, fritt fält) för institutionen/motsvarande i samråd med överliggande nivåer
 • Lägga upp fritt fält (kan även utföras av Ekonomiregistreringsrollen)
 • Kvalitetssäkra redovisning (har regler följts, är siffrorna rimliga)
 • Genomföra månadsavstämningar (kan även utföras av Ekonomiregistreringsrollen)
 • Sammanställa årlig projektöversyn för institutionen/motsvarande
 • Granska lönekonteringar

Kompetenskrav

 • Ekonomirelaterad högskoleutbildning eller likvärdig kompetens
 • Kunskaper i engelska Kunskaper i SLU:s redovisningsmodell och kalkyleringsmodell
 • Kunskaper i budgetverktyget
 • Kunskaper i UBW (Unit4 Business World)
 • Kunskaper i Proceedo

Rollen ger registreringsbehörighet i UBW

Rollen är direkt kopplad till behörighet att registrera verifikationer och utföra budgetering i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Det räcker alltså att bli tilldelad rollen för att också få den utökade behörigheten.

Krav för att få använda systemet

Det är obligatoriskt att gå igenom Välkomstpaketet för övergripande ekonomer innan du börjar använda systemet. Se avsnittet Välkomstpaket för nya övergripande ekonomer nedan.

Krav för permanent behörighet

När du först tilldelas rollen får du tillfällig behörighet i UBW.

För att behörigheten ska bli permanent är det obligatoriskt att gå utbildningen för nya övergripande ekonomer, projektekonomer och beslutsstöd. Klicka på länken för mer information:

Utbildning för ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd

 

Utbildning

Följande utbildningar finns för övergripande ekonomer:

Klicka på respektive utbilsning för mer information.

 

Välkomstpaket för nya övergripande ekonomer

Här finns ett välkomstpaket som ger nya övergripande ekonomer en introduktion i vilka arbetsuppgifter som ingår i rollen och var man hittar information och verktyg för att kunna utföra dessa:

Välkomstpaket för övergripande ekonomer

Som ny övergripande ekonom är det obligatoriskt att gå igenom detta.

 

Nätverksträffar

Ekonomiavdelningen och planeringsavdelningen anordnar nätverksträffar för övergripande ekonomer och beslutsstöd. Separat inbjudan och agenda skickas ut till alla rollinnehavare inför varje nätverksträff.