Utbildning i fördjupat informationsuttag för övergripande ekonomer och beslutsstöd

Senast ändrad: 23 april 2019

Du vill kunna få ut data ur UBW (Unit4 Business World) på andra sätt än genom standardrapporter och kunna jämföra rapporter och data i UBW med Lins (SLU:s ledningsinformationssystem). Fokus i kursen kommer att ligga på uppföljning och analys av resultat-, balansräkning och redovisningsområden jämfört med budget. Kursen ges gemensamt av ekonomi- och planeringsavdelningen.

Målgrupp

Du ska ha blivit tilldelad den administrativa rollen övergripande ekonom och/eller beslutsstöd. För att kunna tillgodogöra dig kursen krävs goda kunskaper i SLU:s redovisningsmodell och att du är en van användare av UBW. Du ska även ha viss kunskap i Lins.

 

Förkunskaper

Du ska tidigare ha deltagit i kursen Ny övergripande ekonom, projektekonom och beslutsstöd. Du ska även ha gått kursen Utbildning i Lins analyskub eller fått annan introduktion i Lins.

 

Lärandemål

  • Kunna få ut data ur UBW respektive Lins och kunna analysera data.

  • Kunna söka och följa resultat och kapital i projekt.

  • Kunna utnyttja finesser i UBW:s enkla och utökade frågebilder.

  • Kännedom om UBW:s analys- och browserfunktioner för att kunna träna på egen hand.

  • Skapa rapporter och diagram i ekonomikuben i Lins.

 

Kursinnehåll

  • Uttag av fasta rapporter i UBW respektive Lins och kunna ta fram motsvarande information i UBW:s frågebilder och ekonomikuben i Lins.

  • UBW:s analysfunktion.

  • Frågemallar i UBW:s browserfunktion och hur man distribuerar dem.

  • Rapporter med och utan OLAP-funktion i Lins.

  • Diagram i Lins.

 

Omfattning

1 dag / 2 halvdagar, datorsal.

 

Datum och tid

Datum, plats och tid meddelas i ett ekonomimeddelande som skickas ut i mejllistan agresso-info. Om du har någon av de administrativa rollerna övergripande ekonom, projektekonom eller ekonomiregistrerare får du dessa mejl.

 

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se