1. Allmän info om ekonomihandboken

Senast ändrad: 11 april 2023

I ekonomihandbokens kapitel 1 hittar du en beskrivning av ekonomihandbokens målgrupp, information om handbokens uppdateringar samt vart du ska vända dig vid frågor och hur du hittar fakturaadress, organisationsnummer, VAT-adress, bankadress m.m.

  

Målgrupp

Ekonomihandboken vänder sig till dem som arbetar med ekonomiadministration (ea) inom SLU, främst övergripande ekonomer, projektekonomer och ekonomiregistrerare vid resultatenheter samt fakultetsekonomer och personal vid ekonomiavdelningen.

Handboken ger både en ram och mer detaljerade anvisningar för det ea-regelverk som gäller vid SLU.

 

Uppdateringar

Uppdateringar av handbokens innehåll görs regelbundet. Förändringar som bedöms som väsentliga meddelas i ekonomimeddelanden och på ekonomihandbokens öppningssida.

 

Övrig information

För information om vem du ska vända dig till med olika slags frågor gällande ekonomi och redovisning, se sidan Vem ska jag fråga om ekonomi och redovisning?

Information om fakturaadress, organisationsnummer, VAT-nr, bankadress mm finns på sidan SLU:s företagsuppgifter.