Registrator

Senast ändrad: 05 december 2017

SLU:s huvudregistrator har centralt ansvar för ärende- och dokumentregistrering samt hantering av allmänna handlingar. Institutionerna och andra enheter har som SLU:s arkivbildare eget ansvar för registrering och arkivering. Samtliga ärenden och dokument registreras i informationshanterings- och redovisningssystemet Public 360.

Huvudregistrator, Uppsala, expeditionstid:

 9.00 - 11.00 och 13.00 - 15.00 

Blanketter