Registrator

Senast ändrad: 21 november 2022

SLU:s huvudregistrator har centralt ansvar för ärende- och dokumentregistrering samt hantering av allmänna handlingar. Institutionerna och andra enheter har som SLU:s arkivbildare eget ansvar för registrering och arkivering. All registrering av ärenden och dokument görs i Public 360, som är SLU:s system för hantering och redovisning av information.

Huvudregistrator, Uppsala, expeditionstid:

 9.00–11.00 och 13.00–15.00

E-postadresser till registrator, SLU centralt, Umeå och Alnarp:

Blanketter

Beställ SLU ID

Handling bifogas
REB-ärende
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Kontaktinformation

Registrator registrator@slu.se

Uppsala:

Christina Nyberg, huvudregistrator, telefon: 018-67 10 18, e-post: christina.nyberg@slu.se

Umeå:

Fredrik Jonsson, registrering och informationredovisning, kansli
Telefon: 090-786 82 64, e-post: registrator-sfak@slu.se
Postadress: Registrator, SLU, Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå

Alnarp:

Marika Gullberg, administratör, telefon: 040-41 55 50, e-post: marika.gullberg@slu.se