Registrator

Senast ändrad: 11 januari 2022

SLU:s huvudregistrator har centralt ansvar för ärende- och dokumentregistrering samt hantering av allmänna handlingar. Institutionerna och andra enheter har som SLU:s arkivbildare eget ansvar för registrering och arkivering. Samtliga ärenden och dokument registreras i Public 360, SLU:s system för hantering och redovisning av information.

Huvudregistrator, Uppsala, expeditionstid:

 9.00–11.00 och 13.00–15.00

E-postadresser till registrator, SLU centralt, Umeå och Alnarp:

Blanketter

Beställ SLU ID

Handling bifogas
REB-ärende
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Registrator registrator@slu.se

Uppsala:

Christina Nyberg, huvudregistrator, telefon: 018-67 10 18, e-post: christina.nyberg@slu.se

Umeå:

Fredrik Jonsson, registrering och informationredovisning, kansli
Telefon: 090-786 82 64, e-post: registrator-sfak@slu.se
Postadress: Registrator, SLU, Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå

Alnarp:

Marika Gullberg, administratör, telefon: 040-41 55 50, e-post: marika.gullberg@slu.se