Registrator

Senast ändrad: 02 oktober 2023

SLU:s huvudregistrator har centralt ansvar för ärende- och dokumentregistrering samt hantering av allmänna handlingar. Institutionerna och andra enheter har som SLU:s arkivbildare eget ansvar för registrering och arkivering. All registrering av ärenden och dokument görs i Public 360, som är SLU:s system för hantering och redovisning av information.

Huvudregistrator, Uppsala, expeditionstid

9.00–11.00 och 13.00–15.00

E-postadresser till registrator, SLU centralt, Umeå och Alnarp

Blanketter

Beställ SLU ID

Handling bifogas
REB-ärende
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Registrator registrator@slu.se

Uppsala

Adress: SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala 

Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8, Uppsala
Expeditionstid: må-fr kl 9–11, 13–15

Christina Nyberg, huvudregistrator, telefon: 018-67 10 18, e-post: registrator@slu.se, christina.nyberg@slu.se

Umeå

Fredrik Jonsson, registrering och informationredovisning, kansli
Telefon: 090-786 82 64, e-post: registrator-sfak@slu.se, fredrik.jonsson@slu.se

Postadress: Registrator, SLU, Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå

Alnarp

Marika Gullberg, administratör, telefon: 040-41 55 50, e-post: ltv-registrator@slu.semarika.gullberg@slu.se