Gemensamma kostnader / lönekostnadspålägg (LKP)

Senast ändrad: 13 mars 2024

I slutet av varje år beslutar rektor om påslagssatser och avgifter för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för det kommande verksamhetsåret. Lönekostnadspålägget (LKP) uppdateras normalt i slutet av november eller i början av december då Arbetsgivarverket meddelar nivåer för avgifter och skatter för det kommande verksamhetsåret.

Fakta:

Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Inför 2015 beslutade rektor om nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader.

I och med införandet av de nya riktlinjerna beslutas dimensioneringen av universitetsgemensamma kostnader, fakultetsgemensamma kostnader samt kostnader för biblioteket i ett och samma beslut (under rubriken Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader nedan). I en bilaga till beslutet fastslås även procentuella påslag, fasta belopp m.m. för det aktuella året enligt nedan:
Universitetsgemensamma kostnader

  • Universitetspåslag
  • Fast belopp per planerad helårsstudent (studieadministrativa kostnader)
  • Obligatorisk avgift per kvadratmeter (friställda lokaler, skalskydd och avskrivningar fastighetsdatanät, ersätter lokaltjänstpåslag)

Fakultetsgemensamma kostnader

  • Fakultetspåslag

Bibliotekskostnader

  • Bibliotekspåslag
  • Fast belopp per planerad helårsstudent (bibliotekets stöd till grundutbildningen)

Beskrivning av vad som finansieras inom ramen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Ytterligare information (ej beslutade dokument) kring vad som finansieras inom ramen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader finns beskrivet i katalogen Universitets- och fakultetsgemensam stöd.