Hoppa till huvudinnehåll

Ekologicentrum

Ekologicentrums består av institutionerna för ekologi respektive växtproduktionsekologi. Vi forskar, undervisar och samverkar om ett hållbart jord- och skogsbruk, växtskydd (skadeinsekter, ogräs, sjukdomar), naturvård, viltförvaltning, honungsbins hälsa och lövträdsodling.

Publicerad: 25 oktober 2023 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se
Loading…