Bisysslor

Senast ändrad: 08 november 2023

En bisyssla är ett arbete eller en verksamhet du bedriver vid sidan av din anställning vid SLU.

Grundregeln är att du får ha bisysslor när du är anställd på SLU, förutsatt att du följer nedanstående regler:

  • Du får inte konkurrera med SLU:s verksamhet.
  • Du får inte ha en bisyssla som hindrar dig från att utföra ditt arbete, eller som innebär att ditt arbete blir lidande.
  • Du får inte riskera SLU:s anseende, och inte göra något som kan påverka allmänhetens förtroende för SLU.

Läs mer i riktlinjerna för bisysslor.

Hur du anmäler din bisyssla:

Du anmäler en bisyssla via Primula självservice.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen