Dokumentation för fakultetsnämnder

Senast ändrad: 04 oktober 2023

När en ny fakultetsnämnd har valts ordnar universitetsledningen en introduktion till de kommande tre årens arbete för de nyvalda ledamöterna. Vid introduktionen nämns ett stort antal styrande dokument som ligger till grund för olika beslut inom universitetet, beslut som ofta fattas av fakultetsnämnderna. Nedan hittar du en förteckning över dessa dokument.


Kontaktinformation