Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet och lika villkor vid SLU

På den här sidan samlas all information om SLU:s arbete med jämställdhet och lika villkor (JLV). Här hittar du information om aktuellt arbete med jämställdhetsintegrering samt information och stöd kopplat till arbetet med lika villkor.

Hur du kan agera vid trakasserier

Läs om vad som menas med diskriminering och trakasserier, och hur du anmäler om du blivit utsatt.

Arbeta förebyggande mot diskriminering

Läs om åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika möjligheter.

Jämställdhet och lika villkor vid SLU

Målet med jämställdhets- och lika villkorsarbetet vid SLU är att alla anställda och studenter ska ges lika möjligheter och att allas lika rättigheter ska respekteras. En arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och som kännetecknas av inkludering är en grundläggande förutsättning för ett hållbart arbets- och studieliv. Därför är jämställdhet och lika villkor grundläggande principer för all verksamhet inom SLU.

SLU arbetar mot mål om ökad jämställdhet genom jämställdhetsintegrering som metod. SLU arbetar också förebyggande och systematiskt med lika villkor för att skydda individer mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetet handlar i grunden om att verka för och skydda våra mänskliga rättigheter.

Så här jobbar vi med JLV-arbete vid SLU

Läs om organisationen för jämställdhet och lika villkor vid SLU.

Jämställdhets- integrering vid SLU

Lär dig mer om jämställdhetsintegrering och varför det är viktigt på SLU.

Publicerad: 07 mars 2023 - Sidansvarig: plan-webb@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…