Integrera genusperspektiv i forskning och projekt

Senast ändrad: 02 mars 2023

Många gånger är det relevant att integrera ett genusperspektiv i forskningsfrågor och forskningsprojekt. Enkelt uttryckt har forskning som kommer ha påverkan på människor också en genusdimension. Allt fler forskningsfinansiärer efterfrågar också ett genusperspektiv i ansökningarna.

Genus är relevant inom många forskningsfält, vilket visas med exempel i en rapport från Norge (Korsvik & Rustad, 2018). Exemplen är samlade inom områden som mat, jordbruk och fiske, energi, miljö och klimat.

Grants office har tillsammans med forskare vid SLU sammanställt ett material kring detta, som reder ut skillnaden mellan kön och genus och mellan att ha könsbalans i forskargruppen respektive genusperspektiv i forskningsfrågan. Frågor som besvaras är "Hur vet du om din forskning har en genusdimension?" och "Hur adresserar du genusdimensionen?".

Checklista för att integrera jämställdhet i forskningsprojekt

För att integrera genusperspektiv i ett forskningsprojekt, se över de olika faserna av projektet; när det initieras, genomförs och när slutsatser dras. Utgångspunkten är att göra en genusanalys, där en nyckelfråga är: Vem?

 • Vem har tillgång till resurser?
 • Vem har möjligheter och val?
 • Vem har makt och kan göra sin röst hörd?
 • Vem har säkerhet (human security)?

Detta är olika för kvinnor och män, flickor och pojkar. Det finns också intersektionella aspekter, d.v.s. hur olika identiteter och maktordningar samverkar.

 • Gör en snabb genusanalys av ditt projekt och svara på vem som har: tillgång till resurser,
  möjligheter och val, makt och röst, säkerhet i de olika faserna av ditt projekt:
 • När projektet initieras
  -
  Frågeställning: Vad är problemet?
  -
  Design av projektet
 • När projektet genomförs
  - Hur kan problemet adresseras under genomförandet av projektet?
  - Projektet som arbetsplats
 • Slutsatser
  - Svara på frågan: hur kan problemet lösas?
  - Resultat och konsekvenser
 • Hur skulle ditt projekt kunna vara annorlunda – och förbättrat – om jämställdhet var integrerat/ hanterades mer systematiskt i olika faser av projektet?

Checklistan är baserad på en föreläsning av Åsa Eldén, presenterad på ett seminarium arrangerat av SLU Global Network 2019-09-12. Åsa Eldén har tillsammans med forskare vid SLU tagit fram en guide till hur jämställdhet kan integreras i forskningsprojekt. Huvudsaklig målgrupp är forskare och projektledare vid SLU som arbetar med utveckling i låg- och medelinkomstländer.

Få stöd

Om du har frågor om att integrera genusperspektiv i forskningsansökningar kan du kontakta Grants office: grantsoffice@slu.se

Mer information