Medarbetarwebben

Miljö

SLU påverkar miljön direkt genom bland annat resursanvändning, resor och utsläpp, men vi kan också påverka indirekt genom vår unika kompetens inom området.

logga_miljo.jpg

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy antogs år 2011. Där kan man läsa följande:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.

SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."

miljoforbattringssida.JPG

 

Förbättringsförslag och avvikelser

Vill du lämna ett förbättringsförslag eller rapportera en avvikelse inom miljöområdet? Klicka på länken nedan så kommer du till en sida där SLU:s elva certifikats ärendeanmälningar finns samlade. Ärenden som gäller för hela SLU kan rapporteras in under "Övergripande alla orter".

Anmäl ett miljöärende eller föreslå en miljöförbättring >>
_MG_3994.jpg

Cykelvänlig arbetsplats

SLU i Ultuna vill minska vår negativa miljöpåverkan från tjänsteresor. Detta gör vi genom att uppmuntra och förbättra möjligheterna att resa med cykel till/från arbete samt ge möjlighet att göra tjänsteresor med cykel.

Läs mer här >>