Miljöredovisningar

Senast ändrad: 25 mars 2024

Här publiceras SLU:s miljöredovisningar.

Miljöredovisningen är en lättläst redogörelse för SLU:s miljöarbete. Den berättar om universitetets miljöresultat under det senaste året, uppföljning av miljömålen och utmaningar för kommande år.

Den tidigare hållbarhetsredovisningen ersattes 2018 med en miljöredovisning. Från och med 2018 är miljöredovisning tredjepartsgranskad och en del av EMAS-registreringen.