ReachMee (personalrekrytering)

Senast ändrad: 02 oktober 2023

SLU använder ReachMee som system för annonsering av lediga anställningar.


Observera! Om du får problem med inloggningen till ReachMee, rekommenderar vi att du provar att byta webbläsare till Google Chrome.

Viktig information!

Viktig information vid skapande av projekt i ReachMee:

Om ni skapar projekt i det nya gränssnittet i ReachMee är det viktigt att ni alltid väljer Integritetspolicy - Samtycke, behandling av personuppgifter ReachMee.

Nya funktioner

Digital referenstagning (referenscheck)

Vi lanserade en ny funktion i ReachMee 17 maj som heter Referenscheck (Refapp) och innebär digital referenstagning. Med en digital referenstagning sker all kontakt mellan kandidaten, referensgivaren och rekryteraren digitalt. Referensfrågorna skickas ut och samlas in digitalt och rekryteraren får sedan en rapport till sig när allt är klart.

Instruktionsvideo Refapp
Manual Refapp 

Interaktiv bokningsguide

Funktionen Interaktiv bokningsguide finns nu aktiverad i ReachMee för att underlätta för er att boka in kandidater till intervjuer. Ni kan enkelt skapa flera bokningstillfällen och låta kandidater välja mellan flera alternativ.

Informationsvideo Interaktiv bokningsguide

Instruktioner och manual

Manual ReachMee (Uppdaterad 2023-09-25)

Rutinbeskrivning för hantering av stipendium i ReachMee som fakulteten administrerar

Rutinbeskrivning för hantering av stipendium i ReachMee som institutionen administrerar

Rutinbeskrivning MSCA

Kommande utbildningar i ReachMee

Under hösten 2023 erbjuder vi två digitala utbildningstillfällen på svenska i ReachMee.

  • 4 oktober 13.00–14.30
  • 23 oktober 10.00–11.30

Vi kommer gå igenom hela processen i ReachMee från registrering av projekt till publicering av annons, nyheter i ReachMee, samt informera om processen inför avslut av rekrytering.

Utbildningen riktar sig främst till de som idag skapar projekt i ReachMee. Utbildning sker digitalt via Zoom. 

Anmäl dig till utbildningen i ReachMee.

Integrering mellan ReachMee och Public360

7 september 2022 integrerades rekryteringssystemet ReachMee med ärende- och informationshanteringssystemet Public 360.

Mer information om förändringarna finns i dokumentet ”Integrering mellan ReachMee och Public 360 – ändringar vid annonsskapande i ReachMee”.

Frågor & svar

Se frågor & svar om ReachMee