Medarbetarwebben

Alnarps byggnader

Välkommen till Campus Alnarp!

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare.

Sidan är under uppbyggnad, vi ber om överseende med detta.

Sidan för ärendeanmälan är öppen, det går alltså bra att anmäla ärenden till Service Alnarp.

Alnarp 1920 px.jpg

Information om campus

Här hittar du information om adresser, parkeringar mm.
Mer information om verksamhet och service på campus hittar du i menyn på den övre delen på sidan.

Publicerad: 28 december 2016 - Sidansvarig: infra-webb@slu.se