Ärendeanmälan Alnarp

Senast ändrad: 07 januari 2022

Anmälan av fel- service- och miljöärenden på campus Alnarp.

ANMÄLAN AV FEL- OCH SERVICEÄRENDE

Här kan du lägga in en anmälan om något som inte fungerar som det ska på campus, t ex gällande  t ex belysning, passerkort, städ, gods, åverkan mm. Du kan också lägga in en anmälan om du behöver hjälp med något rent serviceärende.

Vid behov vidarebefodrar vi på Service Alnarp ärendet till hyresvärden Akademiska Hus eller till andra centrala funktioner på SLU.

Du kan se status och senaste åtgärd på ärenden som du anmält själv eller där du står som kontaktperson på sidan Mina ärenden.

ANMÄLAN AV MILJÖÄRENDE

Avvikelser och förbättringsförslag gällande miljöfrågor kan anmälas här. Ärendena hanteras av Alnarps miljösamordnare.

Mer information om miljöarbetet i Alnarp kan du läsa om under För anställda - Miljö.

Fakta:

OBS! Akuta fel på byggnaden, t ex vattenläckor, anmäls direkt till hyresvärden Akademiska Hus på telefon 010-557 24 00 (dygnet runt).

Behöver du komma i kontakt med en väktare utanför ordinarie arbetstider - ring 018-67 30 40.


Kontaktinformation

Service Alnarp:
5600@slu.se
tel: 040-41 56 00

Akademiska hus jourtelefon Alnarp:
Tel: 010-557 24 00 (dygnet runt)