Passerkort och nycklar

Senast ändrad: 29 december 2022

Här finns information om passerkort och nycklar i Alnarp.

Passerkort

Alla anställda och registrerade studenter (aktiva i IDIS) kan hämta ut passerkort direkt från Servicecenter (Sundsvägen 6).

Utökad behörighet

Om du önskar utökad behörighet på ditt passerkort ska din handledare/kursansvarig/chef lägga ett ärende i vårt Ärendehanteringssystem. Viktigt är också att instruera studenten i hur larmsystemet fungerar i aktuell byggnad.

Passerkort för tillfälliga besökare, studenter och t.ex. forskare

Katalogansvarig på respektive avdelning behöver lägga in personen i IDIS (som VERKSAMHETSAKTIV eller EXTERN RESURS) för att de ska kunna få ett passerkort. När detta är gjort kan passerkort hämtas ut i Servicecenter. Ett begränsat antal lånekort finns, men används enbart vid korta besök (max ett par dagar).

Vid sommarkurs: lägg ett ärende om du har behov av ett flertal passerkort till studenter/lärare.

Utökat tillträde för kursdeltagare

Om du vet i förväg att studenter på en specifik kurs behöver tillträde till en lokal som ej tillhör undervisningslokaler, t.ex. Växthus, Lab etc. kan du som kursledare lägga ett ärende (välj kategori Passerkort) och önska att kursen länkas till en tillträdeszon i passerkortssystemet. Detta betyder att studenter automatiskt får tillträde till lokalen när de är aktivt inskrivna på kursen. I ärendet, lämna info om vilken/vilka lokal/er, önskad tillträdestid (t.ex 08.00-17.00) samt kurskod och fullständigt namn på kursen.
Hanteringen kräver ett par dagars handläggningstid.
Om kurskoden ändras avaktiveras tillträdet.

Nycklar

Vid behov av ny nyckel

Vid behov av extranyckel eller nyckel till nyanställd:
Lägg ett ärende i Ärendehanteringssystemet.

Ange kategori: Nycklar.

Ange följande information: Namn, telefonnummer, avdelning, närmaste chef samt om särskild behörighet önskas. Vänta på bekräftelse via mail eller telefon gällande om nyckel finns på lager eller behöver beställas.

Om nyckel finns på lager kan denna avhämtas i Servicecenter (Sundsvägen 6) tidigast efter en arbetsdag, eller enligt överenskommelse.

Om nyckel måste beställas meddelas den anställde/beställaren via mail när nyckel finns att hämta. Oftast finns nyckel att avhämta inom en vecka.

Vid förlust av nyckel: Maila 5600@slu.se eller ring 040-41 56 00. Ange namn, avdelning samt telefonnummer. Be att få tala med nyckelansvarig och/eller vänta på bekräftelse enligt ovan.

Vid återlämning av nyckel

Alla nycklar skall återlämnas till Servicecenter (Sundsvägen 6). Med nyckel lämnas information om namn, avdelning och telefonnummer.

Alla nycklar som lämnas ut ska kvitteras av nyckelinnehavare. Information om vem som kvitterat ut nyckeln läggs in i vårt nyckelhanteringssystem.

Vid återlämnande av nyckel avregistreras informationen i systemet och signerad kvittens destrueras.


Kontaktinformation

Service Alnarp:
5600@slu.se
040-41 56 00