Service Alnarp

Senast ändrad: 07 januari 2022

Service Alnarp hjälper till med att sköta gemensamma servicefunktioner på campus. Det innefattar t ex godsmottagning, och vissa närservicetjänster. Vi hjälper också till med service knuten till forskning och undervisning.

Vår facility manager kan svara på allmänna frågor om vad Service Alnarp kan hjälpa till med, eller slussa dig vidare till rätt person.

Tjänsterna som tillhandahålls av Service Alnarp är indelade i standardtjänster som alla i huset har tillgång till och tilläggstjänster som är särskilt avtalade tjänster. Det finns också extratjänster som kan beställas från Service Alnarp i den mån tillgängliga resurser finns och tjänsten ryms inom kompetensområdet. Service Alnarp är en del av SSM:s serviceverksamhet.

Andra delar av servicen på campus sköts av SLU-gemensamma funktioner som t ex AV- och IT-stöd och lokalbokning. För frågor som rör dessa områden kan du vända dig till respektive central funktion, se kontaktuppgifter på sidan för aktuellt område.

Anmäla fel- och serviceärenden

Anmälningar om fel- och serviceärenden tas omhand av Service Alnarp och vidarebefordras vid behov till hyresvärden Akademiska Hus. Din anmälan gör du under rubriken Ärendeanmälan. Du får uppföljning om vad som händer med dina ärenden via mail och kan även se de ärenden där du står som anmälare eller annan kontakt under Mina ärenden. 

Personal Service Alnarp

Behöver du kontakta någon på Service Alnarp? Du hittar en presentation och en lista över medarbetarna här.

Tjänster som ingår i servicepaketet för Service Alnarp beskrivs i respektive block nedan (öppnas med plustecknet)

Service Alnarp tillhandahåller följande servicefunktioner:

Närservice

Traditionellt vaktmästeri samt byte av ljuskällor, mindre omflyttningar, intern distribution av t.ex. frukt, tidningar, papper etc., låskolvsbyten.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Godshantering o interntransport

Mottagning i befintlig godsmottagning och intern distribution inom serviceområdet av försändelser. Uppsamlingsstation för utgående specialförsändelser för upphämtning av extern speditör.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Sophantering (källsorterat)

Tömning av miljöstationer och sopkärl samt bortforsling till soprum. Rengöring i närmiljö.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Farligt avfall inkl riskavfall

Praktisk hantering enligt överenskommelse med berörd verksamhet. Det är dock alltid enheten som producerar avfallet som är ansvarig för dokumentation och laguppfyllnad.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Passerkortshantering

Beställning och utlämning av fysiska kontorsnycklar där sådana finns till intern personal samt passerkortshantering inkl behörigheter till externa entreprenörer.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Kaffetjänst

Avtalshantering (leasing och service). Leverantörskontakter.
Förbrukning tillkommer. Extra kaffetjänst faktureras.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Kökstjänst

Enligt överenskommen och dokumenterad standard för serviceområdet. För serviceområdena VHC och Ull i Uppsala har tjänsten beslutats vara obligatorisk och betraktas som standardtjänst.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Länkar till lokala rutiner för mer information

Passerkort och nycklar i Alnarp


Kontaktinformation

Servicechef Serviceområde Alnarp:

Mats Svensson, 040-415033

Service Alnarp:
5600@slu.se
tel: 040-41 56 00