Service Alnarp

Senast ändrad: 04 juli 2023

Service Alnarp hjälper till med att sköta gemensamma servicefunktioner på campus. Det innefattar t ex godsmottagning, och vissa närservicetjänster. Vi hjälper också till med service knuten till forskning och undervisning.

Vår facility manager kan svara på allmänna frågor om vad Service Alnarp kan hjälpa till med, eller slussa dig vidare till rätt person.

Tjänsterna som tillhandahålls av Service Alnarp är indelade i standardtjänster som alla i huset har tillgång till och tilläggstjänster som är särskilt avtalade tjänster. Det finns också extratjänster som kan beställas från Service Alnarp i den mån tillgängliga resurser finns och tjänsten ryms inom kompetensområdet. Service Alnarp är en del av avdelningen för infrastrukturs serviceverksamhet.

Andra delar av servicen på campus sköts av SLU-gemensamma funktioner som t ex AV- och IT-stöd och lokalbokning. För frågor som rör dessa områden kan du vända dig till respektive central funktion, se kontaktuppgifter på sidan för aktuellt område.

Anmäla fel- och serviceärenden

Anmälningar av fel- och serviceärenden tas omhand av Service Alnarp och vidarebefordras vid behov till hyresvärden Akademiska Hus.

Personal Service Alnarp

Behöver du kontakta någon på Service Alnarp? Du hittar en presentation och en lista över medarbetarna här.

Tjänster som ingår i servicepaketet för Service Alnarp beskrivs i respektive block nedan (öppnas med pilen)

Service Alnarp tillhandahåller följande servicefunktioner:

Närservice

Traditionellt vaktmästeri samt byte av ljuskällor, mindre omflyttningar, intern distribution av t.ex. frukt, tidningar, papper etc., låskolvsbyten.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Godshantering o interntransport

Mottagning i befintlig godsmottagning och intern distribution inom serviceområdet av försändelser. Uppsamlingsstation för utgående specialförsändelser för upphämtning av extern speditör.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Sophantering (källsorterat)

Tömning av miljöstationer och sopkärl samt bortforsling till soprum. Rengöring i närmiljö.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Farligt avfall inkl riskavfall

Praktisk hantering enligt överenskommelse med berörd verksamhet. Det är dock alltid enheten som producerar avfallet som är ansvarig för dokumentation och laguppfyllnad.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Passerkortshantering

Beställning och utlämning av fysiska kontorsnycklar där sådana finns till intern personal samt passerkortshantering inkl behörigheter till externa entreprenörer.

Tjänstekategori: Standardtjänst

Kaffetjänst

Avtalshantering (leasing och service). Leverantörskontakter.
Förbrukning tillkommer. Extra kaffetjänst faktureras.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Kökstjänst

Enligt överenskommen och dokumenterad standard för serviceområdet. För serviceområdena VHC och Ull i Uppsala har tjänsten beslutats vara obligatorisk och betraktas som standardtjänst.

Tjänstekategori: Tilläggstjänst

Länkar till lokala rutiner för mer information:

  • Nyckelinstruktion och passerkort SLU Service Alnarp

  • Kurstillträde kopplade till en kurs som finns i Ladok: Om ni vet att studenterna behöver utökad passerkortsbehörighet så att de kan ta sig in till lokaler som de vanligtvis inte brukar ta sig in till ska kursansvarig komplettera en kurstillträde-pdf och bifoga den med ärendet. Det kommer att skapa en kurstillträdeszon som är kopplade till en kurs som redan finns i Ladok. Studenterna får då tillträdet under just den kursen och så fort de har läst färdigt kursen så försvinner tillträdet igen. Ärendet ska vara oss tillhanda senast tre veckor innan kursstart.

Kontaktinformation

Service Alnarp:
5600@slu.se
040-41 56 00