Miljöarbete LTV-fakulteten

Senast ändrad: 04 februari 2021

Här hittar du information om lokalt miljöarbete inom LTV-fakulteten.

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i SLU:s ärendehanteringssystem IA.

Lokalt miljöarbete

Miljögrupp

Miljösamordnare

Mats Svensson, tel: 040-41 50 33

Miljörepresentanter

Mats Gyllin (inst f människa och samhälle)  
Göran Birgersson (inst f växtskyddsbiologi)
Stefan Olsson (inst f växtförädling/Balsgård)
Cecilia Gustafsson (inst f växtförädling)
Anna Peterson (inst f LAPF)
Karl-Erik Gustavsson (kem)
Alexandra Nikolic (fältförsök/odling)
Sonja Trulsson (inköp)
Therese Linnér (återvinning)
Ordf. ASK
Ordf. LMK

Sidansvarig: miljo@slu.se