Miljöarbete LTV-fakulteten

Senast ändrad: 05 april 2022

Här hittar du information om lokalt miljöarbete inom LTV-fakulteten.

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

Miljögrupp

Miljösamordnare

ltvmiljo@slu.se

Mats Svensson, tel: 040 41 50 33

Miljörepresentanter

Mats Gyllin (inst f människa och samhälle)  
Erik Alexandersson (inst f växtskyddsbiologi)
Stefan Olsson (inst f växtförädling/Balsgård)
Cecilia Hammenhag (inst f växtförädling)
Anna Peterson (inst f landskapsarkitektur, planering och förvaltning)
Karl-Erik Gustavsson (inst f växtförädling/kem)
Alexandra Nikolic (odlingsenheten)
Susanne Lundqvist (enheten för samverkan och utveckling)
Sonja Trulsson (LTV kansli/inköp)
Anna-Kari Trondman (utbildningscentrum)
Ordförande ASK
Ordförande LMK

Rapportera miljöärende

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.

Lokalt miljöarbete i Skara