Medarbetarwebben

Medarbetarwebben – information och service för anställda på SLU

AnnaRising-750-IMG_5395[1].jpg

Nya professorer föreläser

Sex nya SLU-professorer föreläser fredagen den 23 mars klockan 8.30-12.10. Du är välkommen till Loftet på SLU Ultuna. Här kan du läsa om dem och deras forskning i förväg. Du kan också se korta presentationsfilmer om dem. Föreläsningarna  är öppna för alla och kommer också att webbsändas.