Hoppa till huvudinnehåll

Medarbetarwebben – information och service för anställda på SLU

Vårt SLU: Stora förbättringar efter renovering

Ekologicentrum på Ultuna är snart färdigrenoverat. Förändringar har gjorts som tillgodoser verksamhetens behov, vilket också innebär bättre arbetsmiljö.

Ingång till SLU-byggnaden Ekologicentrum med en modern bänk i förgrunden, ett träd till höger och en klarblå himmel ovanför. Byggnadens arkitektur visar en blandning av glas och trämaterial på en solig dag.

Vårt SLU: Drygt tolv år på posten som universitetsdirektör

Martin Melkersson, universitetdirektör och chef för gemensamma verksamhetsstödet är den nästa vi möter i vår serie Möte med medarbetare.

Martin Melkersson. Foto: Mårten Granert-Gärdefeldt

Vårt SLU: Forskning om bin

SLU:s nya Centrum för forskning om honungsbin med cirka 60 bisamhällen på Ultuna, i Lövsta och på Gotland har invigts. Barbara Locke Grandér och Emilia Semberg arbetar på centrat.

Barbara Locke Grandér och Emilia Semberg. Foto Jenny Svennås-Gillner

Vårt SLU: Klimatneutralt universitet – tjänsteresor

Nu reser vi vidare i serien om hur vi jobbar med att bli klimatneutrala 2027. Tjänsteresor är ett fokusområde.

Ett modernt tåg står inne vid perrongen, foto.

Interna nyheter

Kalender för interna händelser

Loading…