Medarbetarwebben

Medarbetarwebben – information och service för anställda på SLU

Nytt i rektorsbloggen

Prorektor Karin Holmgren skriver om SLU's besök i Bryssel, med uppskattade presentationer av SLU-forskning.