Medarbetarwebben

Medarbetarwebben – information och service för anställda på SLU

Nytt i rektorsbloggen

SLU:s verksamhetsidé och vision är väl i linje med målbeskrivningen i forskningspropositionen. Men vad kan man mer konkret utläsa av den?