TimeEdit (schemaläggning och resurshantering)

Senast ändrad: 04 mars 2024

TimeEdit är SLU:s system för digitalt schema, lokalbokning, schemaläggning, tjänste- och kursplanering samt tentamenshantering.