TimeEdit (schemaläggning och resurshantering)

Senast ändrad: 02 mars 2023

TimeEdit är SLU:s system för digitalt schema, lokalbokning, schemaläggning, tjänste- och kursplanering samt tentamenshantering.