Vård av barn

Senast ändrad: 19 juni 2023

Vid vård av barn kan du få tillfällig föräldrapenning.

Tillfällig föräldrapenning

SLU ersätter arbetstagare som tjänar över basbeloppstaket med 77,6% på överskjutande del, maximalt 10 dagar/kalenderår. Basbeloppstaket uppgår till 7,5 basbelopp.

Du kan få tillfällig föräldrapenning från Försäk­ringskassan i högst 120 dagar för att ta hand om ditt sjuka barn. 60 dagar kan tas ut om den ordinarie vårdnadshavaren eller barnet är sjukt. De ytter­ligare 60 dagarna kan endast tas ut om barnet är sjukt.

Du kan också få tillfällig föräldrapenning om barnet ska till läkare eller liknande eller om den andra föräldern är på läkarbesök med ett syskon. Allmänt gäller att barnet ska vara under tolv år och att det behövs läkarintyg from 8:e dagen. Tillfällig föräldrapenning beräknas per barn och kalenderår. Du är tjänstledig med helt avdrag. Du kan överlåta dessa dagar med tillfällig föräldrapenning till en annan person.

Samma regler gäller om att meddela din arbetsplats, som när du själv är sjuk.

För mer detaljerad information om prisbasbelopp och andra belopp som är aktuella för ersättningar se försäkringskassans hemsida 


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU