Löneenheten

Senast ändrad: 25 april 2024

För att komma i kontakt med löneenheten mejla till loner@slu.se.

Personal vid löneenheten

Karolina Lacking Andreasson, Lönechef, tfn. 018-672931

Beatrice Arvidssonlönespecialist, tfn. 018-672273

Karin Eriksson, lönespecialist, tfn. 018-671915

Åsa Fernqvistlönespecialist,systemansvarig tfn. 018-671058

Sandra Helenius, lönespecialist, tfn. 018-672256

Therése Karlsson, lönespecialist, tfn. 018-671404

Marie Källvik, lönespecialist, tfn. 018-672264

Joanna Svennbeck, lönespecialist, systemansvarig tfn. 018-672214

Cecilia Björnvall, lönespecialist, (Tjänstledig)

Fakta:

Postadress: Personalavdelningen, Box 7087
Besöksadress: Almas allé 8, 750 07 Uppsala


Kontaktinformation

Lönespecialisterna
Löneenheten, Personalavdelningen, SLU