SLU:s styrelse

Senast ändrad: 18 januari 2024

SLU:s styrelse har 15 ledamöter. Åtta av dem är utsedda av regeringen, tre är valda av lärare och forskare vid SLU och tre är utsedda av SLU:s samlade studentkårer, Sluss. Rektor är självskriven ledamot. Bland dem som utses av regeringen finns personer med bakgrund i andra statliga myndigheter inklusive lärosäten, näringslivet och större organisationer.

Den nuvarande styrelsen tillträdde den 1 maj 2023 och mandatperioden löper till och med den 30 september 2024. Rektor är förordnad av regeringen till och med den 30 juni 2025. SLU:s samlade studentkårer (Sluss) utser de tre ledamöter som är studenter, i regel för två år

Ledamöter utsedda av regeringen

 • Generaldirektör Joakim Stymne (ordförande)
 • F.d. verkställande direktören Hans Antonsson
 • Professor Per Cramér
 • Professor Karin Forsberg Nilsson
 • Konsult Annika Nordgren Christensen
 • Lantbrukare Bengt Persson
 • F.d. verkställande direktör Eva Pettersson
 • Professor Ritva Toivonen

Ledamöter valda av lärarna och forskarna

 • Professor Lotta Berg
 • Universitetslektor Ishi Buffam
 • Universitetslektor Göran Spong

Ledamöter utsedda av studenterna

 • Elliot Eriksson, Sluss-ordförande
 • Adrien Kroese, doktorand
 • Ida Segesten, 1:e rådgivare Sluss

Personalföreträdare 

med närvaro- och yttranderätt

 • Saco: Maja Reizenstein, forskningsassistent
 • ST: Roger Andersson, professor

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder som regel sex gånger per år. Skrivelser till styrelsen kan skickas till styrelsen.sekr@slu.se.

Här är datum för kommande styrelsemöten under 2024:

 • 20 februari
 • 23 april
 • 13–14 juni
 • 26 september

Protokoll från styrelsens möten finns i Public 360.