För dig som är forskare

Senast ändrad: 20 mars 2024

Det här är en portalsida som samlar användbar information för dig som är forskare på SLU. Informationen hämtas från medarbetarwebben och SLU:s externa webb. För frågor om innehållet på de länkade sidorna - vänligen vänd dig till respektive sidas sidansvarig.


Innehåll:

Arkivering av forskningsmaterial | DatahanteringDataskydd och personuppgifterEkonomi och finansiering | Etiska frågor | Forskarkarriär |Forskarmobilitet | Forskningsinfrastruktur | Geografisk IT | Handledning av doktorander | Informationssökning | Innovation och kommersialisering |Juridiska frågor | Kommunikation och marknadsföring | Kvalitetssäkring av forskning | Publicering | Språkstöd | Statistikstöd |

 

Det är viktigt att du alltid anger rätt SLU-adress vid vetenskaplig publicering.
Läs mer här om hur du anger affiliering till SLU


Arkivering av forskningsmaterial


Datahantering (forskningsdata och miljöanalysdata)


Dataskydd och personuppgifter

  • På medarbetarwebbens sidor om dataskydd och personuppgifter hittar du information om dataskydd vid SLU och om vilka krav lagstiftningen ställer på behandling av personuppgifter. Där finns också kontaktuppgifter vid frågor.  

Ekonomi och finansiering


Etiska frågor


Forskarkarriär

SLU:s karriärstege, riktlinjer för docentantagning och befordran, m.m.:  Akademisk karriär


Forskarmobilitet


Forskningsinfrastruktur


Geografisk IT

Verksamhetsstöd i form av rådgivning, programvaror, kurser mm, gällande användningen av geografiska data och geografiska informationssystem: GIS-stöd


Handledning av doktorander

Forskarutbildning på SLU: examensmål, lagar, förordningar, riktlinjer samt kontaktpersoner.


Informationssökning

Informationssökning, kurser och seminarier om informationssökning, omvärldsanalys med mera: SLU-biblioteket


Innovation och kommersialisering

SLU Holding ger kostnadsfri hjälp i frågor som rör samarbete med industrin, patent, avtal och affärsjuridik samt finansiering. 


Juridiska frågor


Kommunikation och marknadsföring


Kvalitetssäkring av forskning


Publicering

Vetenskaplig publicering, open access, parallellpublicering, bibliometri:


Språkstöd

På språksidorna finns skrivtips för webben, SLU:s språkpolicy och stilguide, webbaserad klarspråkskurs med mera.


Statistikstöd