Hoppa till huvudinnehåll

Varumärket SLU

SLU verkar på en arena där många andra lärosäten konkurrerar om finansiering, uppdragsgivare, studenter och medar­betare. I en värld där många aktörer slåss om uppmärksamheten måste vi profilera oss, skapa en särprägel och tydliga argument att välja oss i stället för någon annan. För att skapa förtroende behöver vi vara tydliga, hålla ihop som en avsändare och bygga relationer till våra målgrupper. Varumärket blir ett sätt att samla hela SLU under en gemensam, och därmed kraftfull, helhet.

Grafisk profil

Även när vi kommunicerar visuellt, det vill säga med bilder, färger och former, så utgår vi alltid från varumärket. Delarna i den grafiska profilen ger många möjligheter till kreativa kombinationer och anpassningar samtidigt som den håller ihop vår visuella identitet och skapar
igenkänning.

En ikon av en hiss.

Ramberättelsen, huvudbudskap och tips på hur vi formulerar oss

När vi talar, skriver och framträder är varumärket alltid utgångspunkten, det uttrycks i språk och tonfall.

Vår kommunikation ska präglas av mångfald och förstå­else för olika sätt att vara, tänka och agera. Den ska kännas överraskande, att vi erbjuder något oväntat, ett nytt perspektiv eller ett annorlunda angreppssätt. Vi ska också utstråla trygghet och seriositet.

Att kommunicera SLU

Oavsett om vi presenterar hela SLU, en viss verksamhet eller skapar en kampanj, så ska alla delarna skapa en stark helhet tillsammans. På så vis stärks vår samlade kapacitet och det blir tydligare för omvärlden vad vi står för.

Se även
Publicerad: 11 april 2022 - Sidansvarig: varumarke@slu.se
Loading…