Hoppa till huvudinnehåll

Varumärket SLU

SLU verkar på en arena där många andra lärosäten konkurrerar om finansiering, uppdragsgivare, studenter och medar­betare. I en värld där många aktörer slåss om uppmärksamheten måste vi profilera oss, skapa en särprägel och tydliga argument för att mottagaren ska välja oss i stället för någon annan. För att skapa förtroende behöver vi vara tydliga, hålla ihop som en avsändare och bygga relationer till våra målgrupper. Varumärket blir ett sätt att samla hela SLU under en gemensam, och därmed kraftfull, helhet.

Varumärkesmanualen

Varumärkesmanualen guidar oss till att tala med en gemensam röst och skapa visuell igenkänning. All information från vår manual finns på medarbetarwebben. En tryckt version av SLU:s varumärkesmanual finns också att hämta i respektive servicecenter (i Alnarp, Umeå och Uppsala) eller kan beställas till övriga orter.

Bild av varumärkesmanualen

Vision, kärnvärden m.m.

SLU:s varumärke är de tankar, känslor och associationer som dyker upp i medvetandet hos den som hör talas om eller kommer i kontakt med oss. Vi har stora möjligheter att påverka upplevelsen av SLU genom att skapa en gemensam bild av vad vi vill vara och hur vi ska förhålla oss till andra.

Varumärkesarkitektur

Stora varumärken, som SLU:s, kräver en tydlig arkitektur för hur man strukturerar och bygger varumärket, till exempel när namnet SLU ska användas, hur vi namnger olika verksamheter och när SLU:s logotyp ska användas.

Paraply i SLU:s färger. Illustration.

Grafisk profil

Även när vi kommunicerar visuellt, det vill säga med bilder, färger och former, så utgår vi alltid från varumärket. Delarna i den grafiska profilen ger många möjligheter till kreativa kombinationer och anpassningar samtidigt som den håller ihop vår visuella identitet och skapar
igenkänning.

En ikon av en hiss.

Ramberättelsen, huvudbudskap och tips på hur vi formulerar oss

När vi talar, skriver och framträder är varumärket alltid utgångspunkten, det uttrycks i språk och tonfall.

Vår kommunikation ska präglas av mångfald och förstå­else för olika sätt att vara, tänka och agera. Den ska kännas överraskande, att vi erbjuder något oväntat, ett nytt perspektiv eller ett annorlunda angreppssätt. Vi ska också utstråla trygghet och seriositet.

Att kommunicera SLU

Oavsett om vi presenterar hela SLU, en viss verksamhet eller skapar en kampanj, så ska alla delarna skapa en stark helhet tillsammans. På så vis stärks vår samlade kapacitet och det blir tydligare för omvärlden vad vi står för.

Se även

Några exempel

Så här kan SLU:s kommunikationsmaterial se ut. Se några exempel här.

Foto av grönt lövverk och tjej som läser i kombination med illustrationer och sverigekarta.

Bilden av SLU

Under 2016–2020 genomfördes Bilden av SLU som en stor varumärkessatsning vid SLU. Syftet var att stärka arbetet med hur vi hanterar, vårdar och löpande utvecklar vårt varumärke. Det fortsatta varumärkesarbetet drivs idag inom ramen för kommunikationsavdelningens ordinarie verksamhet. Ta del av arbetet här.

Varumärkeskommitté

Varumärkeskommittén är en viktig förutsättning för att varumärkesarbetet vid SLU ska ha en god intern förankring och långsiktighet. Den är referensgrupp och remissinstans i varumärkesfrågor till SLU:s ledning och kommunikationsavdelning. Se ledamöter här.

Publicerad: 08 januari 2024 - Sidansvarig: varumarke@slu.se
Loading…