Medarbetarwebben

Varumärket

Grunden för all vår kommunikation är vårt varumärke. Här hittar du information om grunden i vårt varumärke, om varumärkesprojektet, vår visuella identitet, anvisningar och verktygslådor. 

grafisk_profil_750.jpg

Visuell identitet

Delarna i den grafiska profilen ger många möjligheter till kreativa kombinationer och anpassningar samtidigt som den håller ihop vår visuella identitet och skapar igenkänning.

anv-i-praktiken.jpg

Användning i praktiken

När vi talar, skriver, framträder och visualiserar SLU är varumärket alltid utgångspunkten och uttrycks i språk, tonfall, färg och form. Här finns exempel på hur detta ser ut i praktiken. 

trycksaker2_680.jpg

Mallar

SLU har ett antal mallar för dokument för Indesign och Powerpoint. De är framtagna för att komplettera övergripande trycksaker för SLU och kan användas av alla på SLU.

Loading…