Videografik

Senast ändrad: 22 februari 2024
BIld av SLU:s namnskylt i en SLU-film

I takt med att video blir allt vanligare på webbplatser och i sociala medier blir det också viktigt att SLU står som en tydlig och enhetlig avsändare på de filmer som görs.

Här hittar du mallar och beskrivningar av olika profilerande eller standardiserade videografikobjekt att använda i din film samt riktlinjer för var och hur de ska placeras i filmen.

Gå direkt till

 


Profilerande inledning eller avslut

Det finns några olika profilerande bilder som kan användas som inledning eller avslut till din film. Dessa består av logotyp och varumärkeslöfte
ovanpå profilkollaget, grön bladstruktur eller blå vattenbild. Paketen innehåller den profilerande bilden med och utan logotyp och varumärkeslöfte. Bilden utan dessa objekt kan exempelvis användas för att lägga ett slutbudskap på.

Inledning eller avslut på profilkollage

Bild av den profilerande inledningen eller avslutet i 1920x1080 px med profilkollagebakgrund.Profilerande inledning eller avslut med profilkollage i 1920x1080 pixlar.

Bilden visar SLU:s logotyp och varumärkeslöfte ovanpå profilkollaget.Profilerande inledning eller avslut med profilkollage i 1080x1080 pixlar.

Bild av profilerande bild med logotyp, varumärkeslöfte och profilkollage i stående format.Profilerande inledning eller avslut med profilkollage i stående format 1080x1920 pixlar. Lämpligt för användning i video som publiceras i Facebook eller Instagrams händelser. Bilden utan logo och varumärkeslöfte kan exempelvis användas för att lägga ett slutbudskap på. Använd då något av våra profiltypsnitt Akzidenz eller Arial och tänk på att läsbarheten är störst om texten läggs i bildens mörka mittparti.

Inledning eller avslut på grön bladstruktur

Bilden visar den profilerade bilden med logo, varumärkeslöfte och bladgrön bakgrund.Profilerande med logotyp och varumärkeslöfte ovanpå grön bladstruktur i storleken 1920x1080 pixlar. Bilden utan logo och varumärkeslöfte kan exempelvis användas för att lägga ett slutbudskap på. Använd då något av våra profiltypsnitt Akzidenz eller Arial.

Bild av kvadratisk profilerad bild med logo och varumärkeslöfte på bladgrön bakgrund.
Profilerande med logotyp och varumärkeslöfte ovanpå grön bladstruktur i storleken 1080x1080 pixlar. Bilden utan logo och varumärkeslöfte kan exempelvis användas för att lägga ett slutbudskap på. Använd då något av våra profiltypsnitt Akzidenz eller Arial.

Inledning eller avslut på blå vattenbakgrund

Bilden visar SLU:s logotyp och varumärkeslöfte på en blå vattenbakgrund. Profilerande med logotyp och varumärkeslöfte ovanpå blå vattenbild i storleken 1920x1080 pixlar. Bilden utan logo och varumärkeslöfte kan exempelvis användas för att lägga ett slutbudskap på. Använd då något av våra profiltypsnitt Akzidenz eller Arial.


Bild av den kvadratiska profilerande bilden med och utan logotyp och varumärkeslöfte. Profilerande med logotyp och varumärkeslöfte ovanpå blå vattenbild i storleken 1080x1080 pixlar. Bilden utan logo och varumärkeslöfte kan exempelvis användas för att lägga ett slutbudskap på. Använd då något av våra profiltypsnitt Akzidenz eller Arial.


Profilerande animerad inledning eller avslut

Phosworks och SLU har tillsammans producerat en animation med logotyp och varumärke för användning i högkvalitativa videoproduktioner. Vill du använda det i din film? Skicka en förfrågan till bildredaktören!

Bilden visar en stillbild ur den animerade inledningen eller avslutet.Stillbild från den animerade inledningen eller avslutet.


Animeringen visas i början av filmen.


SLU:s logotyp i övre högra hörnet

Grundregeln är att SLU:s logotyp används genomgående i filmer som har SLU som avsändare. I första hand används den vita logotypen med 20% opacitet men i vissa typer av videomaterial syns logotypen dåligt och då kan opaciteten behöva justeras. I vissa fall kan man behöva använda en svart logotyp och anpassa opaciteten efter videomaterialet. Logotypen ska placeras i videons övre högra hörn och så att frizonen får plats inom filmrutan.

Obs! Logotypen ska dock inte synas samtidigt samtidigt som den profilerande inlednings- och avslutningsbilden eftersom den redan innehåller en logotyp (centrerad).

En vit SLU-logo med 20% opacitet (s k vattenstämpel) ska ligga i det övre högra hörnet under hela filmen. Dock inte samtidigt som den profilerande inlednings- och avslutningsbilden.


Textbudskap på färgad halvtransparent bakgrundsplatta

 • Skriv textbudskapet med profiltypsnittet Akzidenz Grostesk alternativt Arial.
 • Om du gör bakgrundsplattan lätt transparent, istället för helt ogenomskinlig, skyms videoinnehållet mindre. Undvik dock att göra bakgrundsplattan för genomskinlig eftersom läsbarheten minskar och färgen på plattan känns urvattnad. 80 % opacitet (20% transparens) är ett bra riktmärke, färgen får då behålla sin karaktär men videoinnehållet skymtar ändå bakom.
 • Tänk på tillgängligheten när du väljer bakgrundsfärg så att texten blir läsbar. Vår färgpalett visar vilken textfärg du ska välja till respektive profilfärg för att kontrasten mot bakgrunden ska bli så stor som möjligt.
 • Tänk också på att inbränd grafik på färgplattor inte kan läsas upp av skärmläsare. För tillgänglighetens skull bör du lägga text som viktig för att filmen ska bli begriplig i en separat textning, en så kallad SRT-fil. Du bör också se till att målgruppen för ditt budskap kan ta till sig detta på andra sätt än genom att se din video.

  Bilden visar en video med textbudskap på en halvtransparent grön bakgrundsplatta.Textbudskap i Akzidenz (bold) på klorofyllgröna bakgrundsplattor i 80% opacitet.

  Bilden visar en video med filmens rubrik samt namnplatta (textbudskap) på klorofyllgröna halvtransparenta bakgrundsplattor.Textbudskap i Akzidenz (bold) på klorofyllgröna bakgrundsplattor i 80% opacitet. Filmens rubrik kan läggas i överkant så att filmen kan starta direkt utan att betraktaren behöver vänta. Namnplattan kan läggas i filmrutans vänsterkant.

  Bilden visar exempel på video med textbudskap på gröna halvtransparenta bakgrundsplattor.Textbudskap i Akzidenz (bold) på klorofyllgröna bakgrundsplattor i 80% opacitet. Istället för att lista alla aspekter som projektet utvärderar i samma textblock lät vi det översta textblocket ligga kvar medan alla olika aspekter visades en och en. Se hela filmen Forskning om ko och kalv tillsammans – lägesrapport

  Bilden visar en video med textbudskap på bakgrundsplattor i SLU-färgen "havsdjup".Textbudskap i Akzidenz (bold) på havsdjupsblå bakgrundsplattor i 80% opacitet.

Namnskylt

Namnskylten har två rader, en för namn i versaler mot färgad botten, en för titel, organisatorisk tillhörighet eller liknande.

Tänk på att

 • lägga namnskylten ända ute i videorutans vänstra kant,
 • använda Akzidenz eller Arial för namnet, titeln/organisationsnamnet,
 • placera namnskylten så högt upp att tvåradig undertextning ryms under.

Hämta namnskyltmall (Photoshop-dokument med lager)

Bilden visar en videofilm som använder namnskyltsmallen. Namnskylten placeras i vänsterkant, strax ovanför filmens textning. Skylten tonas in och ut. Dokumentet ligger i psd-format, och namn, titel och färg på bakgrundsplatta redigeras följaktligen i Adobe Photoshop. Akzidenz-Grotesk alternativt Arial är typsnitten som används. Det finns tre bakgrundsfärger att välja på, svart, mörkgrå och ljusgrå. Om ljusgrå bakgrundsfärg används så välj svart text.


Avslutning – webbadress

Efter ditt filminnehåll vill du ofta hänvisa till en webbadress med mer information. Denna webbadress blir dock inte klickbar så se till att adressen är lätt att minnas.

Bilden visar filmgrafikmallen för webbadress på svart respektive vit bakgrund.Webbadress på svart respektive vit bakgrund.

Bild av filmgrafikmallen för webbadress på bladgrön bakgrund.Webbadress på bladgrön bakgrund.


Produktionsruta

Upphovsrättslagen kräver att upphovsperson anges för eventuella stillbilder, musik och annat material som används i din film. Om du har fått använda videomaterial som producerats av någon annan är det också god sed att ange källan/upphovspersonen för detta. Avsluta med "SLU" och årtal för filmproduktionen.

Obs! Vi brukar inte använda produktionsrutan i annonser.

Bild av filmgrafikmallen för produktionssida på svart respektive vit bakgrund.

 


Illustrationer

SLU:s illustrationer kan förstärka budskapet i en film. De kan animeras eller användas som stillbilder. Se exempel i filmen SLU är du

Bilden visar SLU:s illustrationer animerade och använda i video.

Fakta:

Appen Clipsk för iPhone

Har du en iPhone kan du använda appen Clipsk för att göra enklare videoredigering och lägga till textbudskap i profiltypsnittet Akzidenz på färgade bakgrundsplattor i någon av våra profilfärger. Du har också tillgång till ett antal av de vanligaste profilerande inlednings- och avslutningsbilderna. Du väljer själv om du vill göra videon i 1:1- eller 16:9-format. Du kan även texta dina filmer (manuellt) i appen och exportera ut en separat SRT-fil.

Årskostnaden för Clipsk debiteras av kommunikationsavdelningen. Kontakta bildredaktör Jenny Svennås-Gillner om du är intresserad av att få tillgång till appen!