Medarbetarwebben

Varumärkesarkitektur

Stora varumärken, som SLU:s, kräver en tydlig arkitektur för hur man strukturerar och bygger varumärket, till exempel när namnet SLU ska användas, hur vi namnger olika verksamheter och när SLU:s logotyp ska användas.

 

Justeringar av befintliga namn 2019

Idag finns verksamhetsnamn som behöver justeras utifrån SLU:s nya varumärkesarkitektur. Dekanerna och universitetsdirektören har fått i uppdrag att planera för och genomföra justeringarna under 2019. Detta kommer att genomföras genom en intern dialog med berörda verksamheter.

Publicerad: 25 november 2020 - Sidansvarig: varumarke@slu.se
Loading…