Medarbetarwebben

Varumärkesarkitektur för ett samstämmigt SLU

Varumärket SLU är ett paraply för en mängd verksamheter. För en samstämmig, och samtidigt effektiv, kommunikation av både helheten och delarna behövs konsekvens i hur varumärket används i verksamhetsnamn, samarbetsprojekt m.m. Här hittar du riktlinjerna för den så kallade varumärkesarkitekturen för SLUinformation om hur de tillämpas samt ett register över befintliga verksamhetsnamn. 

 

Loading…