Hoppa till huvudinnehåll

Varumärket

Varumärket SLU är ett paraply för en mängd verksamheter. Kring varumärket finns en tydlig struktur, en så kallad varumärkesarkitektur. Den beskriver till exempel hur vi namnger olika verksamheter och när SLU:s namn och logotyp ska användas. Varumärkesarkitekturen innehåller regler för modervarumärket, dottervarumärken och SLU i ett samarbetsvarumärke. Här finns även ett register över befintliga verksamhetsnamn.

Fastslagna riktlinjer

SLU:s varumärkesarkitektur omfattar riktlinjer för användning av modervarumärket SLU, för dottervarumärken och för SLU i samarbetsvarumärken.

Bild med paragraftecken mot orange bakgrund

Praktisk tillämpning

Ska du namnge en ny verksamhet? Här finns anvisningar för det du ska tänka på, ett stöd för hur riktlinjerna tillämpas i praktiken.

Frågetecken och utropstecken mot blå bakgrund.

Befintliga verksamhetsnamn

I varumärkesregistret får du en överblick över SLU:s befintliga verksamhetsnamn, inklusive översättningar.

Ikon på lista mot grön bakgrund

Frågor och svar

Vem beslutar om dottervarumärken? Kan jag ha en egen logotyp? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs kring SLU:s varumärkesarkitektur.

Bild av varumärkesmanualen

Manual för modervarumärket SLU

Vår varumärkesarkitektur bygger på en huvudregel – att det är SLU som modervarumärke som är avsändaren. För modervarumärket finns det en varumärkesmanual som ger många möjligheter till kreativa kombinationer och anpassningar samtidigt som den håller ihop vår visuella identitet och skapar igenkänning. 

Publicerad: 13 maj 2024 - Sidansvarig: varumarke@slu.se
Loading…