Vanliga språkfrågor

Senast ändrad: 03 april 2024

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna om språk och språktjänster.

Svar på frågor som "när ska jag använda stor bokstav" och andra frågor om stil hittar du i stilguiden.

Kan ni språkgranska mitt artikelmanuskript? Kan jag få mitt projekts webbsidor översatta?

Språkfunktionen finns vid ledningskansliet och kan översätta kortare texter som har hela eller större delen av SLU som målgrupp. Vi har tyvärr inte möjlighet att hjälpa enskilda forskare, doktorander eller projekt – då hänvisar vi istället till det statliga ramavtalet. Ramavtalet täcker både språkgranskning och översättning. Observera att eftersom SLU är en myndighet är vi skyldiga att använda ramavtalet – vi kan inte köpa språktjänster från andra leverantörer.

Vad kostar översättning/språkgranskning och hur lång tid tar det?

Det beror på textens omfattning och kvalitet. Det går snabbare att översätta och granska texter skrivna enligt klarspråksprinciper. Räkna med runt 10 arbetsdagar. Läs mer på sidorna om översättning respektive språkgranskning. Översättning och granskning som görs internt debiteras inte.

Jag behöver få ett pressmeddelande översatt, hur gör jag?

För pressmeddelanden som är av internationellt intresse kan du få hjälp med översättning via SLU:s samarbete inom Expertsvar, en tjänst för journalister som vill nå forskare. Kontakta någon av mediekontakterna i Uppsala för mer information.

Varför finns inte alla sidor på våra webbar/alla interna styrdokument på både engelska och svenska?

Det produceras stora mängder text vid SLU i form av webbsidor, elektroniska dokument, trycksaker med mera. Att översätta allt vore en omöjlighet både praktiskt och ekonomiskt.

Enligt vår språkpolicy är vi parallellspråkiga, vilket inte är detsamma som tvåspråkiga. Vi använder båda språken parallellt, men inte båda språken för allt.

Hur vet jag om jag måste låta översätta en text jag skrivit?

I våra språkliga riktlinjer står att alla ska ha tillgång till den information de behöver för att kunna göra sitt jobb. Eftersom SLU är en myndighet är vi också skyldiga att ha vissa dokument på svenska. I övrigt är det skribenterna som avgör, då det är de som känner målgruppen bäst.

Läs mer om vad som måste översättas.

Vad är en auktoriserad translator?

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel som endast får användas av översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Auktorisationsprovet består av översättning av texter inom två områden; juridik och samhällsinformation.

En auktoriserad translator kan utfärda bestyrkta översättningar, något som används för till exempel betyg, avtal och liknande. Det är alltså inte nödvändigt att anlita en auktoriserad translator till exempel för en webbsida eller en rapport, men det kan vara lämpligt för juridiska dokument. Kontakta gärna språkkoordinatorn om du behöver mer information.

När jag beställer översättning, hur vet jag att översättaren kan ämnesområdet?

Vid beställning från ramavtalet kan du ange ämnesområde och dokumenttyp. Du kan också begära att få se CV för den översättare som ska utföra uppdraget. Det är dock viktigt att inse att översättaren inte är ämnesexpert på samma sätt som du själv är. 

Varför kan vi inte använda Google Translate eller AI?

Därför att maskinöversättning och AI ännu inte är ett säkert sätt att få texter av jämn och pålitlig kvalitet. En mänsklig översättare kan identifiera otydliga formuleringar och be om förtydligande vid behov. En dator/AI känner inte till SLU-specifik terminologi. Texter översatta med sådana hjälpmedel måste granskas noggrant.

Måste översättningar registreras och få SLU-id?

Nej, det är bara originaldokumentet som behöver registreras.