Anlita filmare

Senast ändrad: 26 februari 2024

Beroende på din tänkta målgrupp, produktionens karaktär, budget och filmens användningsområde kan du vända dig antingen till någon av våra interna enheter för mediaproduktion eller till våra upphandlade kommunikationsbyråer. Vi har omfattande in-housekompetens inom direktsändning av event, videoproduktion, animationer, poddinspelning, musikproduktion och mycket mer.

 

Utbildningsmedia

Utbildningsmedia kan hjälpa dig med allt inom filmproduktion från projektets början till slut, men kan även ta hand om enstaka delar av din produktion som exempelvis redigering av ljud och bild, SLU-profilering, animationer, tillgänglighetsanpassning och publicering på SLU Play och Youtube.

Inspelningsstudio/event

AV-stöd erbjuder kostnadsfri, professionell filminspelning eller livesändning i Ultunas inspelningsstudio. För livesändningar eller event med tekniska behov som inte kan tillgodoses genom studion, erbjuder AV-stöd avgiftsbaserade tjänster. 

 

Du kan även vända dig till våra upphandlade kommunikationsbyråer för hjälp med filmproduktion genom att avropa på ramavtalet.

Lagkrav

Fotografering eller filmning av människor - Dataskyddsförordningen (GDPR)

Grundregeln är att du behöver ha tillstånd av personer för att få filma eller fotografera dem. Dessutom krävs det att du har rättslig grund för att få lagra och använda materialet. När det handlar om att samla in, lagra och kommunicera bild/video som visar universitetets verksamhet (forskning, utbildning, samverkan, miljöanalys och akademiska högtider) och platserna där vi bedriver den så har vi rättslig grund för detta. Längs ner på sidan finns länkar till mer info om detta.

Måste jag ha ett skrivet kontrakt med personen/personerna jag fotograferar?

Muntliga godkännanden gäller, men är svåra att bevisa. En bra arbetsmetod är därför att du låter alla personer som fastnar på bild fylla i blanketten Medgivande till avbildning, åtminstone om personerna upptar en större del av motivet och är tydligt identifierbara. I blanketten bör du spalta upp de användningsområden som du tänker dig för bilden, hur lång tidsperiod (om begränsad) som bilden kommer att användas, om den ska lagras i exempelvis SLU:s mediabank och därigenom ställas till förfogande för tredje part mm.

På detta vis säkerställer du att du alltid har laglig rätt att fotografera, lagra och använda bilder på det sätt du har tänkt dig. Ett tillägg i den nya dataskyddsförordningen är att avbildade personer har rätt att få bli "glömda" om de vill det, dvs att de har rätt att kräva att vi i efterhand raderar bildmaterialet. Ett skriftligt avtal kan möjligen förenkla processen med att radera lagrat material för dig. Det ger dig i alla fall kontroll över vilka personer som har avbildats, när och i vilket sammanhang.

Använd någon av dessa blanketter:

Använder du den svenska blanketten ska den nedre delen av blanketten klippas av och lämnas till den avbildade. Används den engelska versionen lämnar du istället hela den andra sidan till den avbildade. Resten av den ifyllda blanketten ska diarieföras och lagras av SLU:s registrator.

Avbildande av större grupper

Vid fotografering eller filmning av större grupper är det givetvis svårt att låta samtliga individer fylla i blanketter, men det är ändå lika viktigt att alla har givit sitt godkännande till att bli avbildade. Du måste därför se till att informera om

  • att fotografering kommer att ske, exempelvis vid ett event eller inom en begränsad tidsrymd och på en begränsad plats,
  • hur de som inte vill vara med på bild ska agera,
  • kontaktuppgifter för att i efterhand få eventuella bilder borttagna.

Denna information kan ges i anmälningsformuläret till event/akademisk högtid, eller i mailform. Vid fotografering inom ett större område rekommenderas en kombination av mailutskick till alla anställda och studenter vid orten samt skyltar på strategiska platser.

Läs mer om den nya dataskyddsförordningen

Filma med drönare

Att filma eller fotografera med drönare räknas som kamerabevakning och regleras av kamerabevakningslagen. För att få filma med drönare behöver du tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information och ansökningsblanketter, se Integritetsskyddsmyndighetens sida om kamerabevakningslagen 

För att säkerställa att de personer som fastnar på bild har samtyckt till att avbildas behöver du också informera de som rör sig på campus om när filmningen ska ske, genom tillfälliga informationsskyltar och e-postutskick.