Medarbetarwebben

Media

   

UtbildningsMedia har lång erfarenhet av att producera mediaproduktioner inom SLU samt externt med samarbetspartners som till exempel Livsmedelsverket, SVA, Jordbruksverket, VÄXA och Meny.

Utbildningsmedia förfogar över professionell utrustning för bild/video och ljud samt har egen studio för inspelning.

Film med röster från då och nu

Se filmen där fyra tidigare rektorer samt SLU:s första förvaltningschef reflekterar över universitetets utveckling under 40 år.
Publicerad: 08 maj 2020 - Sidansvarig: ld-webb@slu.se
Loading…