Seminarium

Senast ändrad: 18 september 2023

Live

Det snabbaste sättet att flytta ett seminarium som är planerat att utföras på campus till distans är att använda Zoom. Ett seminarium med ett begränsat antal studenter går ofta ganska bra att genomföra i Zoom på samma sätt som det var planerat för klassrummet. Det viktigaste är att läraren har bekantat sig med Zoom i förväg och att studenterna är förberedda med headset och kamera. Det är också viktigt att alla går in i Zoom i god tid innan seminariet ska börja så att eventuella problem kan rättas till utan att ta tid av seminarietiden.


Zoom i undervisningen
Med zoom kan du dela ljud och använda webbkamera och skärm för presentationer och spela in dina lektioner samtidigt som du undervisar.

Skriven diskussion

Att genomföra seminariediskussioner i ett diskussionsforum innebär i regel att man stäcker ut det över tiden så att deltagarna gör annat mellan sina inlägg i diskussionen. I den här typen av samtal och diskussioner är inte deltagarna lika fokuserade i diskussionen, men de har å andra sidan mer tid för eftertanke mellan inläggen. Den här annorlunda diskussionsstrukturen innebär att diskussionsforum inte är lämpligt för alla typer av lärande man kan vilja få till i ett seminarium.

Det andra alternativet för distansseminarium i skriftlig form, chattforum, upplever många lärare som svårarbetat. Men det kan fungera bra t.ex. i sammanhang där varje inlägg i diskussionen förväntas vara mycket kortfattat.


Diskussioner i Canvas
Diskussionsforum där studenter kan diskutera, samarbeta och lösa uppgifter tillsammans.

Grupper i Canvas
Du kan dela in studenterna i olika arbetsgrupper i Canvas. Varje grupp får sin egen arbetsyta där studenterna kan diskutera, samarbeta och dela filer. Som lärare kan du följa gruppernas arbete.