Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet

Senast ändrad: 14 september 2023

Kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt är centrala begrepp i högre utbildning.