Examinationsformer (distanskurs)

Senast ändrad: 06 september 2021

Kursen vänder sig till dig som utveckla din kunskap ytterligare inom olika examinationsformer.

Under kursen kommer vi att ta upp såväl muntliga som skriftliga examinationsformer. Vi kommer även att resonera kring den kunskapstaxonomiska nivån på olika examinationsfrågor.

Målgrupp

Målgrupp är lärare och övrig undervisande personal vid SLU.

Lärandemål

Kursdeltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna:

    • Diskutera för- och nackdelar med olika examinationsformer.
    • Konstruera examinationsuppgifter i olika format.
    • Reflektera över olika examinationsfrågors kunskapstaxonomiska nivå.
    • Motivera egna val av examinationsform i relation till det egna ämnet.

 

Omfattning

Kursen motsvarar 1 veckas heltidsarbete. Kursen ges helt på distans.

Förkunskaper 

Grundkursen i högskolepedagogik (på svenska eller engelska)

Språk

Svenska

Pris

Pris för denna kurs: 1300 kr.
Kursavgift faktureras vid antagning, återbetalas ej. En avgift för kurslitteraturen tillkommer. 

För ytterligare information

epu@slu.se

Relaterade sidor: