Examen

Senast ändrad: 06 mars 2024

Doktoranden ansöker själv om examen hos utbildningsavdelningens examensenhet vid SLU med hjälp av Ladok för studenter.

Vid SLU är det i första hand din grundutbildning som styr vilket förled din examen kommer att få. Till exempel kan den som är veterinär bli "Veterinärmedicine doktor" och den som är civilingenjör kan bli "teknologie doktor". 

Vad styr vilken examen jag kan ta ut?

 

 

Innan ansökan skickas in ska doktoranden kontrollera att

 • alla kurser är klara och inrapporterade i Ladok (OBS - kontrollera med din institutions Ladokadministratör att "Alla kurser klara"-funktionen är inrapporterad), 
 • uppgift om godkänd doktorsavhandling/licentiatavhandling och datum för disputation/licentiatseminarium är infört i Ladok,
 • avhandlingens/licentiatavhandlingens titel är korrekt i Ladok. Är titeln på svenska måste det finnas en engelsk översättning.

Om ovanstående uppgifter saknas kontakta din institution.

 

Följande examina utfärdas:

Licentiatexamen/Licentiate

 • Agronomie licentiatexamen/Licentiate of Agriculture
 • Filosofie licentiatexamen/Licentiate of Philosophy
 • Skoglig licentiatexamen/Licentiate of Forestry
 • Teknologie licentiatexamen/Licentiate of Technology
 • Veterinärmedicine licentiatexamen/Licentiate of Veterinary Medicine

Doktorsexamen/Doctor

 • Agronomie doktorsexamen/Doctor of Philosophy (Agriculture)
 •  Filosofie doktorsexamen/Doctor of Philosophy
 • Skoglig doktorsexamen/Doctor of Philosophy (Forestry)
 • Teknologie doktorsexamen/Doctor of Philosophy (Technology)
 •  Veterinärmedicine doktorsexamen/Doctor of Philosophy (Veterinary Medicine) 

Doktorspromotion

Efter att du tagit ut din examen kan du välja att vara med på promotionshögtiden.

Efter examen


Kontaktinformation

Examensenheten 

E-post: examen@slu.se

Telefon: 018-67 28 00

Telefontider 
måndag 10-12 
torsdag 13-15

Postadress

Utbildningsavdelningen SLU
Box 7010 
750 07 UPPSALA