Studentuppföljningar

Senast ändrad: 11 januari 2023

För att kunna planera och genomföra utbildningar av hög kvalitet, görs olika typer av återkommande uppföljningar inom universitetet:

- Anmälnings- och antagningsstatistik är viktiga instrument för planering.

- Studenternas prestationer kan följas i ledningsinformationssystemet Lins.
 

SLU strävar efter att erbjuda en god studiemiljö där studenterna trivs. För att få veta vilka eventuella brister som finns och vidta åtgärder, kartläggs den studiesociala miljön via regelbundna enkäter.