Pedagogiska priset

Senast ändrad: 31 maj 2016

SLU delar från och med 2006 ut två pris på vardera SEK 25 000 för ”föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning” i samband med SLU:s promotionshögtid i oktober. Ett pris är individuellt (lärare, studierektor eller motsvarande) och ett pris är ett lagpris (lärarlag institution eller motsvarande).

Nomineringar från studenter och lärare görs på den webbaserade nomineringssidan. Från 3 maj till 12 juni ska nomineringen göras!

Beredning

Efter att ansökningstiden gått ut skickar registrator ansökningarna till utbildningsavdelningens pedagogiska handläggare som bereder ärendet och gör en första bedömning med prioriteringsförslag och motivering. Handläggaren begär också in mer dokumentation från dem som nominerat vid behov.

Handläggaren skickar bedömningen till bedömargruppen bestående av ordförande (prorektor), en representant från varje fakultet samt två studentrepresentanter från SLUSS.

Prorektor lägger slutligen ett förslag till beslut till rektor som beslutar och delar ut priserna vid promotionshögtiden i oktober.

Sidansvarig: ld-webb@slu.se