Försäkring för stipendiedoktorander

Senast ändrad: 30 augusti 2019

Doktorander som finansieras genom stipendium och är antagna vid SLU omfattas sedan 2014-01-01 av en sjuk- och föräldraförsäkring genom en överenskommelse med Kammarkollegiet.

Om doktorandens stipendium bortfaller på grund av sjukdom eller föräldraledighet kan ersättning lämnas. Kammarkollegiet vill ha en anmälan senast dagen efter första dagen för sjukskrivning eller föräldraledighet. Det brukar krävas att du kan visa att frånvaron från studierna har gjort att stipendiet har dragits in under en period eller att studierna har försenats. För fullständiga villkor och blankett för ansökan se Kammarkollegiets hemsida.