Hoppa till huvudinnehåll

Tentamensservice

På den här sidan finns information om hantering och genomförande av salstentamen med funktionen tentamensservice. Informationen är fördelad under respektive roll. Här finns även manualer, länkar och mallar. Lokala skillnader i hantering finns på campus Alnarp, använd ortens kontaktvägar för mer information.

Aktuell information

Bokning av digital salstentamen i Inspera på campus Ultuna

Period 1a (2022-08-29 till 2022-09-28) kommer ordinarie tentamen i Inspera inte gå att önska p.g.a. ombyggnationen av tentamenssal 1 och 2.

Period 1b (2022-09-29 till 2022-10-31) kommer önskemål på tentamen i Inspera att tas emot, men under förbehåll att denna ska kunna att ställa om till annan form av tentamen. Även detta p.g.a. ombyggnationen av tentamenssal 1 och 2.

Period 2a och framåt (fr.o.m. 2022-11-01) kommer vi hantera beställningar på tentamen via Inspera lika som alla andra beställningar av tentamen.

Angående förtur vid fördelning av salar

Vid fördelning av salar till salstentamen finns flera förturer att ta hänsyn till för att salarna ska bli så bra fördelade som möjligt. Exempel på förturer är samordning/samläsning med annan ort eller annat lärosäte samt digital tentamen.

  • Vid beställning av tentamen ska alltid ett alternativt datum anges som kan nyttjas om önskat datum inte är möjligt. Detta gäller alla typer av tentor oavsett kurs/fakultet och är särskilt viktigt vid periodslut.
  • Digital salatentamen på max 4 timmar är prioriterade framför digital salstentamen med längre skrivtid.

Förtur för VH-fakulteten hösten 2022:
Om flera digitala salstentamen konkurrerar om samma tid och salar inte finns lediga är VH-fakulteten under hösten 2022 prioriterade digital salstentamen. Detta enligt beslut i projektet för utökat antal studenter på VH.

Publicerad: 21 september 2022 - Sidansvarig: ssm-webb@slu.se
Loading…