Tentamensservices uppdrag

Senast ändrad: 03 juli 2023

Tentamensservices uppdrag för gemensam tentamensorganisation avser salstentamen.

SLU:s gemensamma tentamensorganisation Tentamensservice (TS) är placerad vid avdelningen för infrastruktur (Infra). Infra ansvarar för den operativa verksamheten och utvecklingen av denna. Uppdraget är att skapa en gemensam, rättssäker och effektiv tentamensprocess.

Grönt flöde

 • gör beställning av tentamenstillfälle
  i TE Exam
 • skapar tentamensanmälan
  i Ladok
 • studenterna anmäler sig till tentamen i Ladok (obligatoriskt)
 • lämnar utskriven tentamen och ev. hjälpmedel till Tentamensservice • planerar och samordnar tentamensplatser (lokalfördelning)
 • hanterar studenter med anpassad tentamen
 • rekryterar, utbildar, bokar och fördelar utbildade tentamensvärdar i salar
 • tar emot och förvarar tentan och ev. hjälpmedel
 • genomför tentamenstillfället
 • lämnar ut genomförda tentor till institution
  (ej till student)
 • hämtar klara tentamina i Servicecenter/hos Tentamensservice (beroende på ort)
 • bedömer studenternas tentamenssvar
 • beslutar om och rapporterar betyg
 • distribuerar skriven tenta till student