Hoppa till huvudinnehåll

Internationella utbildningssamarbeten

På den här sidan kan du läsa om SLU:s olika utbytesprogram och internationella nätverk. Här framgår vilka olika kategorier av internationella studenter vi har på SLU, hur vi ingår nya avtal med utländska lärosäten samt vilka internationella möjligheter det finns för studenter och doktorander på SLU.

Internationella möjligheter för doktorander på SLU

Doktorander på SLU kan läsa kurser på utländska lärosäten som SLU har avtal med eller söka Erasmus+ stipendium för att åka på personal- eller lärarutbyte. 

Internationella möjligheter för SLU's studenter

SLU's studenter har många möjligheter att studera utomlands under utbildningen, till exempel genom utbytesstudier, praktik eller examensarbete utomlands. Läs mer om de olika möjligheterna på studentwebben.

personalutbyte

Internationella möjligheter för lärare och personal på SLU

SLU tillhandahåller flera möjligheter till finansiering för undervisning och studiebesök på universitet både inom Europa och utanför, för anställda på SLU. Läs mer om olika utbytesmöjligheter här.

Publicerad: 12 maj 2024 - Sidansvarig: utb-webb@slu.se
Loading…