Kategorier av internationella studenter

Senast ändrad: 17 september 2023

SLU tar årligen emot ca 500 studenter med utländsk bakgrund. Dessa studenter är framförallt masterstudenter, som söker till SLU via antagning.se, och utbytesstudenter, som söker till SLU via utbildningsavdelningen. Här informerar vi mer om de olika internationella studenterna vi har på SLU.

Utbytesstudenter

Utbytesstudenter är de studenter som kommer till SLU via ett samarbetsavtal, såsom Erasmus+ eller Nordplus. Utbytesstudenter jämställs med studenter antagna till program men handläggs i annan ordning

Ansökningar och antagning

Information om ansökningsförfarandet för inresande utbytesstudenter finns på Exchange Studies.

För att en utbytesstudent ska bli antagen på SLU måste de söka och bli antagen till minst 25 poäng per termin. Utbytesstudenter ska läsa på heltid, men då det ibland kan vara svårt att välja kurser som fungerar att läsa samtidigt är gränsen satt till 25.

Språkkrav

SLU kontrollerer oftast inte utbytesstudenternas engelskakunskaper utan detta är reglerat inom avtal så att det ansvaret för denna kontroll ligger på hemuniversitet. SLU:s rekommendation är dock att utbytesstudenter har samma engelskanivå som andra studenter på SLU, läs mer om det på Language Requirements.

Vill studenterna läsa kurser på svenska måste de visa att de har svenska 3, samma svenskkunskaper som vi kräver av andra studenter på SLU. Mer information hittar du här.

Examen

SLU ska inte utfärda examen till utbytesstudenter, om inte annat framgår i avtalet eller samarbetet.

Terminsavgifter

Studenter som är på SLU som utbytesstudenter betalar ingen terminsavgift, oavsett vilket land de kommer ifrån. Detta har förhandlats bort i avtalet, men därför bygger också våra utbytesavtal på ömsesidighet och balans i mobiliteten

Internationella programstudenter

Internationella programstudenter söker till SLU via universityadmissions.se

De flesta internationella studenter läser antingen hela masterprogram eller fristående kurser, då kallas de ofta free movers.

För information om viktiga datum och annan information till studenter, vänligen se de engelska utbildningssidorna på externwebben.

Masterstudenter på gemensamma masterprogram

Inom ELLS så deltar SLU i ett gemensamt mastersprogram, EnvEuro.

Studenterna väljer att läsa antingen första eller andra året på SLU, beroende på programmets utformning.

När studenterna väljer att göra det andra året av programmet på SLU räknas de som inkommande utbytesstudenter. Väljer de att läsa år ett på SLU söker de och blir antagna på programmet på SLU. Antagningsprocessen måste granskas noggrant innan ett avtal om ett gemensamt mastersprogram skrivs på.

Free movers

Så kallade Free movers är internationella studenter som söker fristående kurser på SLU. Även de anmäler sig till kurser via universityadmissions.se

Internationella praktikstudenter

Det kommer ibland förfrågningar från internationella studenter som vill göra praktik på SLU. Mer information hittar du under Erasmus-praktik.


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se